«ሲሮጡ የታጠቁት…» እንዳይሆን

12 Jan 2018

የኢህአዴግ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ከመ ሰንበቻው የሰጠውን መግለጫ ተንተርሰው አንዳንድ ፅንፈኛ ኃይሎች መግለጫውን ገና ከመስማታቸው የተለመደውንና ኅብረተሰቡን ያደናግርልኛል የሚሉትን «ኢትዮጵያ ፈርሳለች» ዲስኩር ሲያስደምጡን ሰንብተዋል። ይህ በእውነቱ እጅግ አስገራሚና አስቂኝ ጉዳይ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እነዚህ ኃይሎች ወትሮም ቢሆን «ወደቀ» የሚል ጉዳይ ሲሰሙ ተሰበረ የሚሉ ናቸው።
እርግጥ የ«ኢትዮጵያ ተበታተነች» ሟርት ዛሬ የተጀመረ አይደለም። እነዚህ ፅንፈኞች ከዛሬ 26 ዓመት በፊት ተመሳሳይ ነጠላ ዜማን በአንድ ዓይነት ቅላፄ ሲያቀነቅኑ የነበሩ ናቸው። ልዩነቱ ከዛሬ 26 ዓመት በፊትና ዛሬ መባሉ ነው። ግና ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ከብተና ያዳነ ድርጅት እንጂ ሀገርን ወደ ብተና የሚመራ ኃይል አይደለም።
እንኳንስ ዛሬ ያኔም ቢሆን ድርጅቱ ችግሮችን ከሕዝቡ ጋር በመሆን እንደ አመጣጣቸው የመፍታት ጥንካሬ ይዞ ያደገ ነው። የኢህአዴግ መስመር በደርግ ውድቀት ማግስት ‘ኢትዮጵያ ልትበታተን ነው’ በማለት ሲያሟርቱ የነበሩ ተንታኝ ተብዬዎች ጥንቆላ መና እንዲቀር ያደረገ የሰላም ጎዳና ነው። መስመሩ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ያደረገ ብቻ ሳይሆን፤ ከብተናም እንድንድን ያደረገን መሆኑን ማንም መዘንጋት የለበትም። ያም ሆኖ ግን መግለጫው ፅንፈኞች እንደሚሉት ዓይነት አይደለም።
እርግጥ መግለጫው በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ በአንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች ሊኖሩ ቢችሉም፤ ኢህአዴግና መንግሥት ግን በመግለጫው ላይ ችግሩን ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም መያዛቸውን የሚያስረዳ እንጂ ስለ ሀገር ብተና የሚያወራ ነገር የለውም። ምንም እንኳን እያንዳንዱ ጉዳይ በመግለጫ ውስጥ ሊዘረዘር የሚችል ባይሆንም፤ ፅንፈኞቹ ስለ መግለጫው አንዳች እውቀት ሳይኖራቸው ተሽቀዳድመው «ሲሮጡ የታጠ ቁት…» ዓይነት በመሆን ‘በቃ! ሁሉም ነገር አበቃለት!’ የሚል የማደናገሪያ ስልት መያዛቸው መልሶ ራሳቸውን ግምት ላይ የሚጥላቸው ነው።
እንደ እውነቱ ከሆነ ፅንፈኞቹ የኢህአዴግ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ለ17 ቀናት ግምገማ ሲቀመጥ ምንም ዓይነት ፍንጭ ሊያገኙ ባለመቻላቸው ይይዙትና ይጨብጡት ነገር አጥተው እንደነበር ግልፅ ነው። በ«ይሆናል» መላ ምት ሲታመሱ እንደነበር ማንም አይዘነጋውም። ገሚሱ ፅንፈኛ ‘የእነ እገሌ ድርጅት አልተስማማም’ ሲል፤ ሌላው ደግሞ ‘እነ እገሌና እነ እገሌ ተጣሉ’ የሚል የመንደር አለሉባልታን በየማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሲደሰኩሩ ነበር። መግለጫው እንደ ወጣም ‘በቃ አከተመለት’ የሚል ልቦለዳዊ ድርሰትን ደረሱ።
ከድርሰታቸው ውስጥ እጅግ ያሳቀኝ ጉዳይ ቢኖር ‘የሽግግር መንግሥት መስርተናል’ የሚሉና የሀገራችንን ሕዝብ የማይመጥኑ በውጭ የሚኖሩ አስቂኝ ፅንፈኞች ናቸው። በእነርሱ ቤት ውጭ ሆነው የሽግግር መንግሥት ለመመስረት ተፈራ ርመው ያለ አንዳች ሃፍረት ከራቫታቸውን አስረው በቦሌ በኩል ሲመጡ‘ጉሮ ወሸባዬ’ እያልን እንድንቀበላቸው እየነገሩን ነው።
እንግዲህ በወረቀት ላይ ፊርማ አራት ኪሎ ቤተመንግሥት ሊገባ መሆኑ ነው። ለእነርሱ የሕዝብ ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤትነት፣ የሀገር ውስጥ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ትግል እንዲሁም ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ምናቸውም አይደሉም። የቀን ቅዠታቸው ሥልጣንና ሥልጣን ብቻ ነው። መቼም ‘ጆሮ አይሰማው የለ’ ከማለት ውጪ ከቶ ምን ማለት ይቻል ይሆን?-ምንም። የእነዚህን «ላም አለኝ በሰማይ…» ባዮች የህልም እንጀራ እዚህ ላይ ልግታውና ወደ ኢህአዴግ መግለጫ ላምራ።…
ቀደም ሲል እንዳልኩት ኢህአዴግ በአመራሩ ውስጥ በነበረው ችግር ምክንያት በሀገራችን ውስጥ በጊዜያዊነት የተከሰተውን ግጭት በቁርጠኝነት ለመፍታት ግልፅ አቋም ወስዷል። ይህ አቋም የወሰደውም አመራሩ በችግሮቹ ላይ ተማምኖ የጋራ አንድነት ፈጥሮ እንደ ቀድሞው አንድ ዓይነት ስምምነት ላይ በመድረሱ ነው። ተበታትኖና ተለያይቶ አሊያም ፅንፈኞች እንደሚሉት ‘እገሌ ከእገሌ ጋር ተጣልቶ’ አይደለም።
ታዲያ ይህን እውነታ ከመግለጫው ላይ «የድርጅታችን ግምገማ በመላው የአገራችን ሕዝቦች ከባድ ተጋድሎ የተመዘገቡ ስኬቶችን ለመጠበቅና ለማስፋት እንዲሁም ከምንም ነገር በላይ በአመራር ድክመት የተፈጠሩትን አደጋዎችና ስጋቶች ለመቅረፍ በሚያስችል ስምምነትና መግባባት ተጠናቅቋል» በማለት ያሰፈረውን አቋም መግለፅ የተነሳሁበትን ነጥብ ይበልጥ የሚያደረጅልኝ ይመስለኛል።
የድርጅቱ መግለጫው በተፈጠው የአመራር ስህተት የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመካስ ቁርጠኛ መሆኑንም አስታውቋል። ይህ ማለት በድርጅቱ ፈጣን አመራር የመስጠት ችግር ምክንያት ሀገራችን ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮች ይስተካከላሉ፣ ከእንግዲህም የሕዝብ ግጭት መነሻ የማይሆኑበት ደረጃ ለማድረስ በቁርጠኝነት እንሰራለን ማለት ይመስለኛል። ይህንን ሁኔታም የአራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት በመገናኛ ብዙኃን ሲገልጹ አድምጠናል።
እንደ እውነቱ ከሆነ ኢህአዴግ አንድን ነገር «እፈፅማለሁ» ካለ እንደተፈፀመ መቁጠር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከድርጅቱ ቀዳሚ ታሪክ እንደምንረዳው፤ ገዥው ፓርቲ አደርገዋለሁ ብሎ ያልፈፀመው ነገር አለመኖሩ ነው። ይህ ማንነቱም በሕዝቡ ውስጥ እንደ ፅንፈኞቹና እንደ አንዳንድ ሁሌም ከል ደመና ብቻ የሚታያቸው የሀገር ውስጥ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ምራጭ ሳይሆን፣ ተመራጭ ያደረገው ነው ብዬ አስባለሁ።
በእኔ እምነት ኢህአዴግ የማያደርገውን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ቃል አይገባም። ይህን ማንነቱን ከዛሬ 16 ዓመት በፊት አሳይቶናል። በወቅቱ ለመታደስ ቃል በገባው መሠረት መታደስ ብቻ ሳይሆን ከተሃድሶው በኋላ በተከተላቸው ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ሀገራችንን የልማት ተምሳሌት ማድረግ ችሏል። የዓለም ሀገራት ዘንድ ተፈላጊ እንድትሆንም አድርጓታል።
ዛሬ የኢህአዴግን መስመር አፍሪካዊ ወንድሞ ቻችን እንደ «ሞዴል» እየተወሰደ ነው። ድርጅቱ ከትናንት ችግሮቹ እየተማረና ፈተናውንም በአጥጋቢ ውጤት እያለፈ የመጣ ሕዝባዊ ኃይል በመሆኑ፤ ነገም ዛሬ የገባውን ሕዝብን የመካስ ቃል እንደ ሚፈፅም በርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ድርጅቱ የሕዝብን የለውጥ ፍላጎት ሲመራ የመጣና ወደፊትም የሚመራ የሕዝብ አገልጋይ በመሆኑ ነው።
በመሆኑም ራስን አሂሶ የሕዝብን ችግር በቁርጠኝነት ለመፍታት ቃል በመግባትና በመግለ ጫውም ላይ «ከውስጠ ድርጅት ዴሞክራሲ አኳያ አሁን የተጀመረውን ግምገማ መሠረት በማድረግና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳችንን በውጤት ለማስፈ ፀም እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት በከፍተኛ አመራር ደረጃ የሚታይበትን ድክመት በጥልቀት ገምግሞ በግልጽነትና በተጠያቂነት ላይ የተመሰረተ የማስተካከያና የእርምት ርምጃ እንዲወስድ ወስኗል» ብሎ ተገቢ መንገድን መከተል ለፅንፈኞቹ እንዴት «ኢትዮጵያ አበቃላት» የሚል የማደናገሪያ ሰበዝ ሊያስመዝዝ እንደቻለ የሚገባው ለእነርሱ ብቻ ይመስለኛል። ገና ለገና ምኑንም ሳያዩና ተሽቀዳድመው ተረት-ተረት ለማውራት መሞ ከራቸው እነዚህ ኃይሎች ምን ያህል እዚህ ሀገር ውስጥ ካለው የፖለቲካ ተጨባጭ ሁኔታ የራቁ መሆኑን አመላካች ነው። እናም ነገረ ሥራቸው «ሲሮጡ የታጠቁት…» ሆኖ፤ ለላኪዎቻ ቸው የሚሯሯጡት ፅንፈኞች በሚያራምዱት ባዶ ሃሳብ ሊያፍሩ የሚገባቸው ይመስለኛል። ህሊና ላለው ሰው ከዚህ በላይ ውርደት አይኖርም።
ያም ሆኖ እነርሱና አንዳንድ ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች እንደሚመኙት የምትበታተን ሀገር የለችንም። ኢትዮጵያ ዛሬም ይሁን ነገ በሕዝቦች የመስዋዕትነት ድል ያገኘችውን ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ በማጠናከር ዓለም አቀፋዊ ተሰሚነቷን እየጨመረች ነገ ይበልጥ ከፍ ያለ ቦታ ላይ መገኘቷ አይቀሬ ነው። የዚህ አባባል መሠረቱ ኢህአዴግና ሕዝቡ ያላቸው የማይላላ ግንኙነት ነው። እናም እውነታውን ፅንፈኞቹም ይሁኑ ላኪዎቻቸው ሁሌም ሊያውቁ የሚገባ ጉዳይ ነው።

 ቶሎሳ ኡርጌሳ

ማህበራዊ ድረገፃችንን ይጎብኙ

 

            በኢትዮጵያ ውስጥ የተገነባው የመጀመሪያው ኦፐሬቲንግ ሲስተም ኢትዮኑክስ ስርጭት ላለፉት 8 ዓመታት (1999-2007 ..) በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት፣ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ላለፍት 2 ዓመታት እንዲሁም በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ወርሃዊ ጋዜጣ ላይ ላለፈው 1 ዓመት በተግባር ተሞክሮ ሥራ ላይ ውሏል። ይህ ድረገጽ በኢትዮኑክስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ላይ ተገንብቶ የሚሰራ ነው።