አገራዊ ንቅናቄ መፍጠር የቻለ ታላቅ ንግግር

14 Feb 2017

የኢፌዴሪ መንግሥት ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ነድፎ መተግበር  በመቻሉ በየዘርፉ ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ ተችሏል። በአገራችን ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት ከተመዘገቡት በርካታ ስኬቶች መካከል  የታላቁ የኢትጵያ ህዳሴ ግድብ አንዱ ነው ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። ይህ ግድብ አሁን ላይ ግንባታው ወደ ስድሳ በመቶ አካባቢ ደርሷል።

ግድቡ ለኢትዮጵያ ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ባሻገር ፖለቲካዊ ፋይዳውም የጎላ ነው። ምክንያቱም ይህ ፕሮጀክት የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ቀልብ መግዛት የቻለ  በመሆኑ ሁሉም ዜጋ የእኔ ነው በሚል አገራዊ ስሜት አሻራውን እያሳረፈበት ይገኛል። 

አንዳንድ ምሁራንና የታሪክ ተመራማሪዎች ታላቁን የህዳሴ ግድብ እንደ “አድዋ ጦርነት” ሁሉ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን በአንድ ጥላ ስር ማሰባሰብ የቻለና የህዝቦች አንድነት የታየበት፣ ሲሉ ይገልጹታል። እርግጥ ነው በእኛ ዘመን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የትብብራቸው ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው።

አገራችን በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ቀድሞ ትታይበት የነበረው መነጽር ዛሬ ላይ ተለውጧል። ባለፉት ሥርዓቶች በተለይ በደርግ ወቅት  በነበረው  በእርስ በርስ ግጭት፣ ድርቅና ረሃብ ሣቢያ የአገራችን ገጽታ ክፉኛ ተጎድቷል። ይሁንና ባለፉት 26 ዓመታት መንግሥትና መላው ህዝቦቿ በቅርበት መሥራት በመቻላቸው ተጨባጭ ለውጦች መታየት ችለዋል።

ታላቁ የህዳሴ ግድብ የመንግሥትና የህዝብ የቅርብ ትስስር ውጤት ነው። ምክንያቱም በታዳጊ አገር የውስጥ አቅም ብቻ ባለብዙ ቢሊዮን  ዶላር ፕሮጀክት መገንባት የሚታሰብ አይደለም። ግብጽ የአስዋንን ግድብ ስትገነባ በወቅቱ ለግንባታ የሚያስፈልገው አንድ ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ወጪ የተሸፈነው ከቀድሞው ሶቭየት ህብረት መንግሥት ነበር። ዛሬ አገራችን ከአራት ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የሚጠይቅን ፕሮጀክት በራስ አቅም መገንባት መቻሏ አድናቆት ሊያስቸራት የሚችል ጉዳይ ነው።

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግደብ ፕሮጀክት ይፋ ሲደረግ በርካታ አካላት የአገራችን የቅርብ ወዳጆች ጭምር ለፖለቲካ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር  እንዲህ ያለ የባለ ብዙ ቢሊዮን ዶላር ወጪን እና  የካበተ የግንባታ ልምድን የሚጠይቅ ፕሮጀክትን እንደ ኢትዮጵያ ያለች ደሃና ታዳጊ አገር ልትተገብረው አትችልም ሲሉ እቅዱን አጣጥለውት ነበር። በእርግጥ እነዚህ አካላት እንዲህ ያለ አስተሳሰብ ቢፈጠርባቸው የሚገርም አልነበረም። ምክንያቱም በጦርነት፣ ረሃብና ድርቅ ለዘመናት ትታወቅ የነበረች አገር በሁለት አሥርት ዓመታት ብቻ ባገኘችው ሠላምና መረጋጋት እንዲህ ያለ ባለብዙ ቢሊዮን ዶላር ወጪን የሚጠይቅ ፕሮጀክት  ለመተግበር መነሳቷ  አግራሞት  ቢፈጥርባቸው  አያስደንቅም።

ለዘመናት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መንግሥታት አባይን የመጠቀም ፍላጎት ቢኖራቸውም የደፈረ ግን አልነበረም። የኢፌዴሪ መንግሥት ነባራዊ ሁኔታዎችን በአግባቡ ተንትኖ ትክክለኛ ፖሊሲና ስትራቴጅን በመንደፍ በርካታ ውጣ ውረዶችን አሳልፎ አሁን ላይ ፕሮጀክቱ ወደ ውጤት በመቅረብ ላይ ይገኛል። መንግሥት በአባይ ወንዝ ላይ ለሚገነቡ ፕሮጀክቶች  እርዳታም ይሁን ብድር ማግኘት እንደማይቻል በሚገባ ተገንዝቦ  ሌሎች አማራጮችን በመከተል የአገራችንን የዘመናት ምኞት እውን አድርጎታል።

ታላቁ መሪ የዚህን ፕሮጀክት የመሠረት ድንጋይ መጋቢት 24/ 2003 ዓ.ም በጣሉበት ወቅት  “ያሉን ሁለት አማራጮች ናቸው፤ አንድም ይህን ግድብ በራሳችን አቅም መገንባት አሊያም ግድቡን ያለመሥራት፤ ይሁንና የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ግድብ በራሳችን አቅም እንገነባለን እንደሚል ቅንጣት ያህል አልጠራጠርም” ሲሉ ተናግረዋል።

በዚያው ዓመት የግንቦት ሃያ 20ኛው ዓመት በተከበረበት ወቅት ታላቁ መሪ በመስቀል አደባባይ ለተሰበሰበው  ህዝብ ስለታላቁ የህዳሴ ግድብ “ግንበኞቹም እኛው፣  መሃንዲሶቹም እኛው፣ የፋይናንስ ምንጮቹም እኛው” ሲሉ  ግድቡ  በእኛው ለእኛ የሚገነባ መሆኑን  አስምረውበት  ነበር። ይህ ብስልና ታላቅ  ንግግር  አገር ወዳድ  ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከጫፍ እስከ  ጫፍ ለፕሮጀክቱ ድጋፉን በሚችለው ሁሉ እንዲለግስ እንዲሁም ግድቡ የእኔ ነው የሚል ስሜት በህዝቦች መካከል እንዲፈጠር አድርጓል። ይህ ነው አስተዋይነት፤ ይህ ነው ታላቅነት።

ኢትዮጵያ ይህን ግድብ በራሷ ወጪ ትገንባ እንጂ ጠቀሜታው ድንበር ዘለል ነው። የግብጽ አንዳንድ ሚዲያዎችና ፖለቲከኞች ቅንነት በጎደለው ዓይናቸው ተመልክተውት አቧራ ለማስነሳት ሞከሩ እንጂ ያለምንም ወጪ ጥቅም የሚያስገኝላቸው ፕሮጀክት ላይ ነቀፌታ መሰንዘር አይገባቸውም ነበር።

የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ለታችኞቹ ተፋሰስ አገሮች ዓመቱን ሙሉ ተመጣጣኝ የውሃ ፍሰት እንዲኖር ያደርግላቸዋል (የአባይ ውሃ ፍሰት በክረምት ከፍተኛ የሆነ፣ በበጋ ደግሞ አነስተኛ የውሃ ፍሰት ያለው በመሆኑ ለመስኖ ልማት አስቸጋሪ ነው)፤ ከደለልና ከጎርፍ ይታደጋቸዋል፤ በተመጣጣኝ ዋጋ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፤ ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ የግድቧን ህይወት ለመታደግ ስትል በዋናው ወንዝና በገባሮቹ ላይ በምትሰራቸው የተፋሰስ ልማቶች የወንዙን ዘላቂ ህይወት ያረጋግጥላቸዋል። የአባይ ወንዝ ላይ ዘላቂ የተፋሰስ ልማት የማይከናወን ከሆነ ዓለማችን በገጠማት የአየር ንብረት ለውጥ ሣቢያ የወንዙ ህይወት አደጋ ላይ እንደሚወድቅ ጥርጥር የለውም።

የኢፌዴሪ መንግሥት የአባይን ወንዝ የውሃ አጠቃቀም በተመለከተ በኢንቴቤ የናይል የትብብር ማእቀፍ ሲፈረም ጀምሮ የሚያራምደው ፖሊሲ በአገራት መካከል የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያስቀድም፤ የሁሉንም የተፋሰስ አገራት ህዝቦች ከወንዙ  “ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል” እንዲኖር  የሚል መርህን  መሠረት ያደረገ ነው። ይህ የአገራችን  “ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል” መርህ በታችኞቹ አገራት ጭምር በተለይ በሱዳን መንግሥትና ህዝብ አድናቆት የተቸረው ነው።

መንግሥት የሚከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅና አገራዊ ህልውናችንን የሚያረጋግጥ እንዲሁም በማንኛውም የሌላ አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባትን የሚከለክል ነው። በዚህ ፖሊሲም አገራችን በፖለቲካውም ሆነ በኢኮኖሚው እጅግ ውጤታማ መሆን ችላለች። የህዳሴው ግድብ ግንባታም የዚሁ ፖሊሲ ውጤት ነው።

የአገራችን ዕድገት እየተፋጠነ በሄደ ቁጥር ለአደጋ ተጋላጭነታችንም እንደሚቀንስ የመንግሥት ኃላፊዎች በተለያየ ጊዜ ሲገልጹ ነበር። ይህን ታሳቢ በማድረግ መንግሥት ድህነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ ሥራዎችን  በማከናወን ላይ ይገኛል። ታላቁ መሪ መለስ  ሁሉም የአገራችን ጠላቶች ምንጭ ድህነት ነው፤ በመሆኑም ድህነትን መቀነስ በቻልን ቁጥር ጠላቶቻችንም አብረው ይቀነሳሉ  ሲሉ ይናገሩ ነበር።  በመሆኑም የኢፌዴሪ መንግሥት ልማትን ማፋጠንና የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታን ማጠናከር  የሞት የሽረት  ጉዳይ  አድርጎ  ወስዷቸዋል።

መንግሥት ግብርና መር የሆነውን የአገሪቱን ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ ለማሸጋገር  ከሚያደር ጋቸው ጥረቶች መካከል የኃይል አቅርቦቱን ማሳደግ አንዱ ነው። ለኢንዱስትሪ መስፋፋት የኤሌክትሪክ ኃይል ትልቅ ድርሻ አለው። ይህ ታላቅ ፕሮጀክት በሙሉ አቅሙ  ኃይል ማመንጨት ሲጀምር የአገራችንን የኃይል አቅርቦት ችግር ትርጉም ባለው ሁኔታ ይቀርፈዋል። ከዚህም ባሻገር ቀሪውን ለጎረቤት አገራት በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ለአገራችን የውጭ ምንዛሪ ማስገኛ መንገድ ጭምርም ይሆናል።

አገራችን ከድህነት በፍጥነት ልትወጣ የምትችለው እንደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን እውን ማድረግ ስንችል ብቻ ነው። የጀመርነውን ፕሮጀክት በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ማጠናቀቅ እንዲቻል ህዝቡ እስካሁን  እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ዘንድሮ የታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ  የመሠረት  ድንጋይ የተጣለበትን ስድስተኛ ዓመት ስናከብር በጥልቅ ተሃድሶ የለየናቸውን ድክመቶችን በማረም መልካም አስተዳደርን በማስፈን አገራችንን ወደተሻለ የዕድገት ከፍታ በማውጣት መሆን ይኖርበታል። 

 

ወንድይራድ  ኃብተየስ

ማህበራዊ ድረገፃችንን ይጎብኙ

 

            በኢትዮጵያ ውስጥ የተገነባው የመጀመሪያው ኦፐሬቲንግ ሲስተም ኢትዮኑክስ ስርጭት ላለፉት 8 ዓመታት (1999-2007 ..) በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት፣ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ላለፍት 2 ዓመታት እንዲሁም በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ወርሃዊ ጋዜጣ ላይ ላለፈው 1 ዓመት በተግባር ተሞክሮ ሥራ ላይ ውሏል። ይህ ድረገጽ በኢትዮኑክስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ላይ ተገንብቶ የሚሰራ ነው።