በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዙሪያ ከምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች Featured

10 Mar 2018
የምክር ቤቱ አባላት በተነሱ ጥያቄዎች ዙሪያ በቂ ውይይት አድርገዋል የምክር ቤቱ አባላት በተነሱ ጥያቄዎች ዙሪያ በቂ ውይይት አድርገዋል ፎቶ- ከዶክመንት

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የካቲት 23 ቀን 2010 ዓ.ም ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሁለት ሦስተኛ አብላጫ ድምፅ አፅድቋል፡፡ በትናንትናው ዕትማችን የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ ጌታቸው አምባዬ ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሰጡትን ማብራሪያና ከምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ማቅረባችን ይታወሳል፡፡ በዛሬው ዕትማችን ደግሞ ከምክር ቤት አባላት የተነሱ ተጨማሪ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ይዘን ቀርበናል፡፡ 

የምክር ቤቱ ሦስተኛ ተናጋሪ፤ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በቀጥታ በሀገሪቱ ሁሉም ክፍል በተመረጡ ቦታዎች ላይ ማወጅ ይችላል። ንዑስ አንቀጽ ሁለት አያስፈልግም የሚል ነገር አለ። ንዑስ አንቀጽ ሁለት የሚለው በአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ በአዋጁ መሠረት የሚወሰደውን እርምጃና ቀረ የሚልበትን አካባቢ ይወስናል፡፡ ይህንንም ለሕዝብ ይፋ ያደርጋል።
ይሄ የኮማንድ ፖስቱ ሥልጣንና ተግባር ነው። የሰዓት እላፊም ሆነ የተለያዩ ነገሮችን የሚያደ ርግባቸውን ቦታዎች እየለየ የሚሰራበት ሂደት ነው እንጂ የተፈጻሚነት ወሰን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ይህ ንዑስ አንቀጽ መውጣት አለበት፡፡ አዋጁም በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ተፈጻሚ ይሆናል በሚለው መሠረት መስተካከል ይገባዋል የሚል አለ።
የድብቅ ቅስቀሳ ማድረግ፣ የሚለው ቢታይ ጥሩ ነው፡፡ የድብቅ ቅስቀሳው ምን ዓይነት ነው የሚለው ራሱን የቻለ የመረጃና የማስረጃ ጉዳይ ያለበት ስለሆነ ይፋዊ የሚለው የድብቅ ቅስቀሳ፣ መታየት አለበት የሚል አስተያየት አለኝ። ሌላ ከአንቀጽ አራት ጋር በተመለከተ በሕገ መንግሥትና በሕገ መንግሥት ሥርዓት ላይ የሚቃጣ ወንጀል የጠነሰሰ፣ የመራ፣ ያስተባበረ የፈጸመ፣ ወይም በማናቸውም መንገድ በወንጀል ድርጊት የተሳተፈ ወይም ተሳትፏል ተብሎ የሚጠረጠር ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር ያደርጋል። ተገቢውን ማጣራት በማድረግም ወደ በመደበኛው ሕግ ተጠያቂ ያደርጋል ይላል።
እዚህ ላይ እየሰጠን ያለነው ሥልጣን ተገቢው ማጣራት የሚለው ኮማንድ ፖስቱ ሳይሆን ማጣራት ያለበት፣ እንዲያጣራ ሥልጣን የሰጠነው ለፌዴራል ዐቃቤ ሕግና ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ነው። ስለዚህ ተገቢውን ማጣራት በማድረግ ለመደበኛ ሕግ ተጠያቂ እናደርጋለን የሚለውን ክስ የማቅረብም ሆነ በተመሳሳይ የማጣራቱን ሥራ ኮማንድ ፖስቱ የሚያደርገው ነው።
ስለዚህ እዚህ ላይ የተቀመጠው በቁጥጥር ስር ያደርጋል የሚለውና የማጣራትና በመደበኛ ሕግ ተጠያቂ ማድረግ በጠቅላይ ዐቃቤ ሕግና በፖሊስ ኮሚሽን ሥልጣን በተሰጣቸው መሠረት አፋጣኝ የፍርድ ቤትና ፍትሐዊ የሆነ ውሳኔ ለመስጠትም የሚያግዝ ነው እንላለን። ብሔር ተኮር በሆኑ ወይም በሌሎች ጉዳዮች የተፈናቀሉ ሰዎች ከክልሉና ከአካባቢው ሕዝብ ጋር በመሆንና በመተባበር ወደ ቀድሞው መኖሪያ ቤታቸው ተመልሰው እንዲቋ ቋሙና ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሩ ድጋፍ ያደርጋል የሚለው በጣም ጥሩ አንቀጽ ነው።
ሁላችንም እንደምናውቀው ከግማሽ ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ተፈናቅሎ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይህንን በማብራሪያ ውስጥ እንዳለና ወደቀድሞው መኖሪያቸው ተመልሰው ማቋቋሙ እንደተጠበቀ ሆኖ እንደዚሁም ወደመረጡበት፣ በፍላጎታቸው ላይ የተመሠረተ የሚለው ማብራሪያ ውስጥ በተቀመጠው መሠረት ፍቃደኝነታቸው መኖር አለበት።
ምክንያቱም ሕዝቡን አሳምነው፣ በፍላጎቱ ወደ ቦታው የሚመለስ ካለ ይመለሳል፣ የማይመለስ ካለም በክልሉ ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎት የሚለውና ማብራሪያው ውስጥ ያለው ቢካተት። ሌላው አንቀጽ አራት ንዑስ አንቀጽ አስራ አምስትን በተመለከተ እዚህ የምናወጣው አዋጅ ተፈፃሚነት የሚኖረው በእኔ አስተሳሰብ የሚኒስትሮች ምክርቤት ካጸደቀበት ከየካቲት ዘጠኝ ጊዜ ጀምሮ ነው።
ስለዚህ ሕገወጥ የመሬት ወረራ፣ ሕገወጥ ግንባታ፣ ኢንቨስተሮችን ማፈናቀሉና የሚሰሩበትን ቦታ ከሕግ ውጪ የመውሰድ ድርጊቶችን ይከላከላል የሚለው፣ ከክልል መስተዳድሮች ጋር በመተባበርና በመደጋገፍ የሚለው ነገር ካልተቀመጠ በአንቀጽ ዘጠኝ ላይ የተቀመጠው የአንቀጽ ሰላሳ ዘጠኝ የክልሎችን ሉአላዊነት እንዳይጣረስ በግልጽ መቀመጥ አለበት።
ስለዚህ ሕገ መንግሥታችንን አንቀጽ አስራ አንድን፣ አንቀጽ አስራ ስምንትን፣ አንቀጽ ሃያ አምስትን፣ አንቀጽ ሰላሳ ዘጠኝ ንዑስ አንቀጽ ቁጥር አንድና ሁለት እስከተከበረ ድረስ ይህ አስተዳደራዊ ሥራ ስለሆነ እንዲህ ዓይነት ሁኔታዎች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ይህንን በተመለከተ ከክልል መስተዳድሮች ጋር አብሮ መስራት አለበት የሚለውን ማካተት አለብን።
ሌላው የማይፈቀዱ ተግባራት የሚለው ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። ይህም በዚህ አዋጅ አፈጻጸም በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ዘጠና ሦስት ንዑስ አንቀጽ አራት ሐ የተደነገገውን መተላለፍ የተከለከለ ነው። ይህ በግልጽ መቀመጥ አለበት። ምክንያቱም የተከለከሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? በሚለው ነው። ዝምብለን የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ ብቻ ከምናይ ከአዋጁ ቀጥሎ የሚቋቋመው የመርማሪ ቦርድ ሥልጣንና ተግባርን በተመለከተ በዝርዝር ሕገ መንግሥቱ ላይ ያለውን ነው ያስቀመጠው።
ስለዚህ በሕገመንግሥቱ ላይ ያሉትን ነገሮች ያስቀመጠ እስከሆነ ድረስ ይሄኛውም በአንቀጽ ብቻ መቀመጥ ሳይሆን አንቀጽ አንድ እንደሚለው፣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ የሚለው ስያሜ አንቀጽ አስራ ስምንት ኢ ሰብአዊ ድርጊትና አያያዝ በፍጹም የተከለከለ መሆኑን ነው። አንቀጽ ሃያ ምስት የእኩልነት መብት መስፈን እንዳለበት፣ አንቀጽ ሰላሳ ዘጠኝ የብሔር ብሔረሰቦች መብት፣ ቋንቋን ባህልን ነው። የሕገመንግሥቱ ምሰሶ የሆኑት ጉዳዮች መዘርዘር አለባቸው።
ምክንያቱም ከዚህ ቀጥሎ አስፈጻሚው አካል አንቀጽ ሰላሳ አራት ሀ የተከበረው ምክርቤት አውቆ እነዚህን አንቀፆች ልክ የመርማሪ ቦርዱን ሥልጣንና ተግባርን ከሕገመንግሥቱ ላይ እንደወሰድነው እነዚህም በግልጽ መቀመጥ አለባቸው። በተለይ እነዚህ አንቀጾች ሕገ መንግሥት ራሱ ያልተደራ ደራቸው ጉዳዮች ናቸው። ምንም ቢሆንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት አደጋ ውስጥ ቢገባ እነዚህ መብቶች ለድርድር አይቀርቡም። በቃ በአራት ነጥብ ነው ያስቀመጠው እነዚህ ምሰሶዎች የሕገመንግ ሥታችንና የሀገራችን ህልውና ወሳኝ ስለሆኑ እነዚህ መዘርዘር አለባቸው።
ሌላው አንቀጽ ስድስት ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ የመቋቋም ኃላፊነት እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይመሩታል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የመከላከያ ሚኒስትራችን፣ የጦር ኃይሎች ኢታማዞር ሹም፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አሉ፤ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጄኔራል አሉ። እነዚህ አካላት በፌዴራል ደረጃ ነው ያሉት። የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችን እዚህ ውስጥ ባይኖሩም የክልል ፀጥታ ኃይሎች አብረው ይሳተፋሉ፡፡ ሁሉንም ነገር መሬት ላይ ያለው አካል ይህንን ነገር ቢያደርግ ሁሉም ርዕሰ መስተዳድሮች እዚህ ውስጥ ቢሳተፉ ይህንን አዋጅ የበለጠ ሙሉ ያደርገዋል የሚል አስተያየት አለኝ።
በምርመራ የክስ ሂደትና የፍርድ ሂደት ላይ ምን ያህል መጨናነቅና የፍርድ መጓተተት እንዳለ እናውቃለን። አጠቃላይ ችሎቱን በተመለከተ ይህ ሥራ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ሥራ ነው። የኛም፣ የፍትህ አካላትም ሥራ ነው፡፡ በየደረጃው ባለው ሕገመንግሥታዊ መዋቅሩን ጠብቆ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የክልል የፍትህ አካላት ቢሳተፉ ጥሩ ነው።
ከአገሪቱ ጠረፍ አንስቶ አዲስ አበባ ድረስ ተዘዋዋሪ ችሎት መድቦ፤ ከፌዴራል ፍትህ የተውጣጡና ከክልልም የተውጣጡ በአንድነት በቅንጅት የሚሰሩበት አካሄድ ቢፈጠር የበለጠ ጥሩ ይሆናል። የፍርድ ሂደትን እንደ ሀገር እየመራን እያስተዳደርን ያለ በመሆኑ በዚህ ዓይነት ሁኔታ መሄድ አለበት የሚል አስተያየት አለኝ።
የመጀመሪያው ሕግ እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ ሰው በአንድ ጉዳይ በሁለት ጊዜ አይቀጣም የሚለውም እንደተጠበቀ ሆኖ «እና» ብሎ አምስት ዓመት ፅኑ እሥራት ይቀጣል የሚል አለ። አንቀጽ አስራ ሰባት ላይ ደንብና መመሪያን የማውጣት ሥልጣንን በተመለከተ የተቀመጠው ጥሩ ነው። ነገር ግን የሚኒስትሮች ምክርቤት አዋጁን ለማስፈጸም ደንብ ያወጣል ነው የሚለው። መመሪያ ከመውጣቱ በፊት ደንብ ነው መቅደም ያለበት።
የሚኒስትሮች ምክርቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም ደንብ አውጥቷል ወይ? የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ አዋጁንና አዋጁን መሠረት ያደረገ መመሪያ ያወጣል ወይ? እዚህ ላይ ለምን ደንብ አላወጣም የሚል ነገር አለ። አንድ ላይ የተዘጋጀ ስለሆነ የሚኒስትሮች ምክርቤት ደንብ ካወጣ ጥያቄው ይቀርባል ግን ደንብ ለምን አልቀደመም? ምክንያቱም ዝርዝር ጉዳዮች የሚሰሩት በመመሪያው ነው፡፡ ደንቡ ቢቀድምም የሚል አስተያየት አለኝ።
በመጨረሻው የምሰጠው አስተያየት አዋጁ የሚጸናበትን ጊዜ በተመለከተ ነው። ይህን አዋጅ ለስድስት ወር ነው እያወጅነው ያለው። ነገርግን ይህ የስድስት ወር ጊዜ ከሕገ መንግሥታችን አኳያ በደንብ ታይቷል ወይ? በተለይ ምርጫ ዘጠና ሰባት ላይ አዲስ አበባ መስተዳድር ሕዝብ ሳይመርጠን ምክር ቤት አንገባም ብለን በአደራ ቦርድ እንደተስተዳደረ እናውቃለን።ይህ ስድስት ወር ከሆነ የሚቀጥለው የአዲስ አበባ ምርጫ በሕገመንግሥቱ ላይ ያለው የከተሞች መስተዳድር ምርጫ እሱን እንዴት ነው ያየነው?
ይህንን የምልበት ምክንያት አለኝ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን 1992 ዓ.ም ሻዕቢያ በወረረን ጊዜና በተመሳሳይ ህወሓት በአንጃ ለሁለት ተከፍሎ በነበረበት ወቅት ምርጫ 92ን እናከናውን ወይስ አናከናውን? በሚለው ሁኔታ ላይ የመለስ አቋምን ሁሉም ሰው ያውቀዋል። «ሕዝብ ሳይመርጠን አንገባም በምንም ዓይነት በሕዝብ የበላይነትና ሕዝባዊነታችን ሳይረጋገጥ» ኢህአዴግ ሌላም ታሪክ አለው። ደርግን ካሸነፈ በኋላ ለአንድ ወር ነው በአደራ ያስተዳደረው። ከዚያ በኋላ ነበር የሽግግር መንግሥትን ያቋቋመው። ስለዚህ እኔ የምለው ምርጫው ካለ ወደ ሦስት ወይም አራት ወር ዝቅ ብናደርገው የሚል አስተያየት አለኝ፡፡
አራተኛው የምክር ቤት አባል በሰጡት አስተያየት፤ የዚህ የረቂቅ አዋጁ ዓላማ በአጠቃላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓላማ በመደበኛ የሕግ ማስከበር ሥራ መንግሥትም ሕዝብም ዕለታዊ እንቅስቃሴያቸውን ለማከናወን የማይችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስላለ ይህን በማስወገድ ሰላምና መረጋጋት የሰፈነበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ ነው፤ ሌላ ዓላማ የለውም፡፡ በምክር ቤት አባላት በሁላችንም ዘንድ በዚህ ረገድ መግባባቱ አለ፡፡ አሁን የምናነሳቸው አንዳንድ ሃሳቦች ያነሱ የምክር ቤት አባላት የሕግ ይዘቱን ይበልጥ የተዋጣለት ለማድረግና ክፍተት እንዳይኖር የተሰነዘሩ ሃሳቦች ናቸው ብዬ ነው የምገነዘባቸው፡፡
በዚህ መሠረት እኔ መጀመሪያውንም ምልክት አድርጌባቸው የነበሩ የተወሰኑ ነጥቦች አሉ፡፡ አንደኛው «ይፋዊም ሆነ የድብቅ ቅስቀሳን» የሚለው አግባብ ነው የሚል ሃሳብ አለኝ፡፡ በእርግጥ ሌሎች የምክር ቤት አባላት እንዳነሱት እነዚህ ነገሮች ሁሉ የድብቅ ቅስቀሳ በሚባልበት ጊዜ በቂ ማስረጃ ላይ መመስረት አለበት የሚለው ይኖራል፡፡ ግን በዚያ መልኩ መቀመጡ ትክክል ነው የሚመስለኝ፡፡ ይልቁንስ እዚያው «በምልክት መግለፅ» የሚለው ሃሳብ ምልክት ብዙ ዓይነት ምልክት ሊኖር ይችላል፡፡ እንደገባኝ ሁከትና ብጥብጥ ለማነሳሳት የሚደረግ የሚል ሃሳብ ነው ያለው፡፡ በምልክት መግለፅ ከምንል «ወይም» ከሚለው ቀጥሎ ያለውን በዚያ ቢቀመጥ ነው ጥሩ የሚሆነው፡፡
ድግግሞሹ ያን ለይቶ ማስቀመጡ ትርጉም ይኖረዋል የሚል እምነት የለኝም፡፡ እዚያው ላይ ንዑስ አንቀፅ 3 ላይ «ይወሳል» የሚለው «ይወስናል» ተብሎ መስተካከል እንዳለበት ይታየኛል፡፡ የመሬት ወረራና ኢንቨስተሮችን በሚመለከት የመደበኛ እንቅስቃሴዎችና አሠራሮች ይቆማሉ ማለት አይደለም፡፡ በመደበኛ ለመስራት ያልቻልነውንና ከአቅም ውጪ እየሆነ ያለውን ሁኔታ የመከላከልና የመቆጣጠር ነገር ነው ያለው፡፡
ክፍል ሦስት ላይ ሌሎች ከተናገሩት የምስማማበት የፌዴራል መንግሥትና የክልል መስተዳድሮች ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም አስፈላጊውን በጀት ይመድባሉ፤የሚለው የፌዴራል መንግሥትን ብቻ የተመለከተ ነው የሚያስ መስለው፡፡ ይመድባል የሚለው አስፈላጊውን በጀት በየበኩላቸው የሚያንቀሳቅ ሷቸው ኃይሎች አሉ፡፡ የየበኩላቸው ሚናዎች አሏቸው፡፡ በዚህ ደረጃ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ አስፈላጊውን በጀት የሚለውን በተጨማሪም በየበኩላቸው የሚያንቀሳቅሷቸውን የሚል ታክሎበት ቢገባ ጥሩ ነው የሚመስለኝ፡፡
በተረፈ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባያስፈልገን ጥሩ ነበር፤ በፈጻሚውም ዘንድ ለኢ.ህ.አ.ዴ.ግም በአጠቃላይ በዚህ ምክር ቤት አባላት የሆነውም በሙሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የምንናፍቅበት ምክንያት የለም፡፡ አስገዳጅ ሆኖ የመጣ ነገር ነው፡፡ ይህንን አስገዳጅ ሁኔታ በአስገዳጅነቱ ልንቀበለው ይገባል፡፡ በዚህ መሠረትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዓላማን ሊሸረሽሩ የሚችሉ ነገሮችን ማስገባት የለብንም፡፡ በዚህ ውስጥ በቀረበው መሠረት ብናጸድቀው ጥሩ ይሆናል፡፡ ምክር ቤቱ መርማሪ ቦርድ ስለሚያቋቁም፤ የመርማሪ ቦርድ እንቅስቃሴን ጠንካራ እንዲሆን በማድረግ ረገድ እስከ አሁን ያለውን ተሞክሮአችንን በሚገባ አይተን እርሱን ተግባራዊ ብናደርግ ተገቢ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ፡፡
አምስተኛው ተናጋሪ በሰጡት አስተያየት፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አሁን ካለው አገራዊ ሁኔታ አንጻር አስፈላጊ መሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለውም፡፡ አስፈላጊም፤ ወቅታዊም ነው የሚል ሃሳብ አለኝ፡፡ ወቅታዊና አስፈላጊ የሚያደርገው የተዘረዘሩት ሃሳቦች አሁን ያለንበት ሁኔታ፣ በሰላም የመንቀሳቀስ፣ አርሶ አደራችን ያመረተውን ምርት በአግባቡ በትራንስፖርት ተጠቅሞ በፈለገው ቦታ የመሸጥ መብቱን፣ የመንቀሳቀስ መብቱን፣ በነፃ የመዘዋወርና ያለ ስጋት መንቀሳቀስን ያገደ ሁኔታ በመፈጠሩ ይሄ አዋጅ የግድ አስፈላጊ ነው፡፡ አገር ማለት ሕዝብ ነው፡፡ ስለዚህ አዋጁ የግድ አስፈላጊ ነው የሚል ሃሳብ ነው ያለኝ፡፡ ሁላችንም አንድ ዓይነት ሃሳብ ይዘን እናጸድቀዋለን የሚል እምነት አለኝ፡፡
ንዑስ አንቀጽ ሦስት ላይ ትርጓሜ ላይ በተነሳው እንደ አግባብነቱ የሚለው ባለበት ቢሄድ የበለጠ ይሆናል፡፡ እንደ አግባብነቱ በፌዴራል ወይም በክልል ወይም ደግሞ የሕግ ቃል ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ እንደ አግባብነቱ መባሉ ተገቢ ነውና ይህም አግባብ ያልሆነ ነገር ይፈጸማል ማለት አይደለም የሚል ሃሳብ ነው ያለኝ፡፡ አንቀጽ አራት አንድ ላይ ይፋዊ የሆነውን የድብቅ ቅስቀሳ የሚለውን ግልጽ ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁ፡፡ ይፋዊ የሆነ የድብቅ ቅስቀሳ ነው የሚለው፡፡ የሚመስለው ይፋዊ የሆነ ተብሎ የተነበበ ስለነበር ነው፡፡ ግን ይህ ይፋዊም የሆነ የድብቅ ቅስቀሳ በማድረግ ብናስቀምጥ የበለጠ ይገልጸዋል የሚል ሃሳብ አለኝ፡፡ ይፋዊ ሆነ የድብቅ ነው የሚለው፡፡ ግን በአነባበብ ላይ የተፈጠረ ችግር ካለ በዚያው ብናየው የሚል ሃሳብ ነው ያለኝ፡፡
ከዚህ ውጪ ስለ ኢንቨስትመንት ነው ሃሳብ መስጠት የፈለግኩት፤ ሕገ ወጥ የመሬት ወረራን፣ ሕገ ወጥ ግንባታን፣ ኢንቨስተሮችን ማፈናቀልን የሚሰሩበትን ቦታ ከሕግ ውጪ የመውሰድ ድርጊቶችን ይከላከላል ይላል፡፡ ከሕግ ውጪ ነው የሚለው፡፡ እኛም እንደ ምክር ቤት አባል ሕጋዊ ሥራ ይሰራ እያልን ነው፡፡ ይህ ደግሞ የሚለው ከሕግ ውጪ የመውሰድ ድርጊትን መከላከል አለበት ነው የሚለው፡፡ ይህን መደገፍ አለብን ብዬ አምናለሁ፡፡ በሕጋዊ መንገድ የሚሄደውንማ ይህ አላስቀመጠም፡፡ ከሕግ ውጪ ግን በኢንቨስትመንት የመጣን ኢንቨስተሮችን ለመሳብ ይህች አገር የተሻለ መዋዕለ ነዋይ ለመፍጠር የውጭም ይሁን የአገር ውስጥ በኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ዜጎች በሰላም መንቀሳቀስ አለባቸው፡፡ በጠበቁት መንገድ መስራት አለባቸው፡፡ እየሰሩ እያለ በሕገ ወጥ መንገድ በተለያየ አካል የምንወስድባቸው ከሆነ አገሪቷ ሙዓለ ነዋይ የመሳብ አቅሟም የኢኮኖሚ አቅሟም ይዳከማል የሚል ነው ያለው፡፡ ስለዚህ ከሕግ ውጪ የሚለው መደገፍ አለበት፡፡ ይሄ ይቅር ይውጣ ማለት ያለብን አይመስለኝም፡፡ ሕግን ነው መደገፍ ያለብን የሚል ሃሳብ ስላለኝ ነው፡፡
አዋጁ እያንዳንዱን ነገር ሊይዝ አይገባም የሚል ሃሳብ አለኝ፡፡ ደንብ አለው፡፡ አዋጁ በደንቡ ይብራራል፤ ከደንብ ቀጥሎ በመመሪያ ይብራራል ብዬ አምናለሁ፡፡ ሌላ ደንብና መመሪያ የማያስፈልግ ከሆነ አዋጁ ወደ መመሪያነት ነው የሚወርደው፡፡ ዝርዝር ነው የሚሆነው፡፡ ስለዚህ ይህንን አይተን አዋጁን ብናጸድቀው የአገራችንን ዜጎች ሰላም፣ የዜጎችን በነፃነት የመንቀሳቀስና በመንግሥታችን ላይ እምነት የማሳደሩን በተለይም አንቀጽ 32 ሕገ መንግሥታችን በነፃነት የመዘዋወርና ሀብት የማፍራት መብትን የሚያስከብር ነውና ማጽደቅ አለብን የሚል ሃሳብ ነው ያለኝ ፡፡
ይቀጥላል

በጋዜጣው ሪፖርተሮች

 

 

 

ማህበራዊ ድረገፃችንን ይጎብኙ

 

            በኢትዮጵያ ውስጥ የተገነባው የመጀመሪያው ኦፐሬቲንግ ሲስተም ኢትዮኑክስ ስርጭት ላለፉት 8 ዓመታት (1999-2007 ..) በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት፣ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ላለፍት 2 ዓመታት እንዲሁም በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ወርሃዊ ጋዜጣ ላይ ላለፈው 1 ዓመት በተግባር ተሞክሮ ሥራ ላይ ውሏል። ይህ ድረገጽ በኢትዮኑክስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ላይ ተገንብቶ የሚሰራ ነው።