Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

Naannoon Affaar misoomaan duubatti hafeera

17 August 2018

Finfinnee: Waggoota 27 darban keessa misoomni Naannoo Affaaritti geggeeffamaa ture gadi...

Oduu biyya alaa

Kitaabotni haaraan Afaan Oromoo faayidaarra akka hinoolle murtaa'e

Kitaabotni haaraan Afaan Oromoo faayidaarra akka hinoolle...

25 August 2017

Bu'aan qorannoo hayyootaa kitaabotni Afaan Oromoo haaraan rakkoo hedduu akka qaban...

Yaada

Miidiyaalee maxxansaatiif xiyyeeffannaa

17 August 2018

Hojiin misoomaa, hawaasummaafi siyaasaa miidiyaadhaan hinutubamne akka ibsaa gaanii keessaati. Aadaa...

Ijoo dubbii

Olaantummaan seeraa haa kabajamu

17 August 2018

Waggoota muraasa dura oggaa biyyoonni adda addaa nagaa keessoosaanii dhabanii rakkoo guddaa keessa turan...

Aadaafi Aartii

Zinaash Olaanii: Haadha ogummaawwan hedduu

17 August 2018

Namni tokko tokko dhalootumasaatiin waantota hunda ta'uuf mijataa ta'ee gara addunyaa kanaatti dhufa; dandeettii...

Hawaasummaa

Duula dhaabiinsa biqiltuu WMO

17 August 2018

Waldaan Misooma Oromiyaa (WMOn) misooma magariisaa babal’isuuf jecha waggoota muraasaa as sochii biqiltuu dhaabuu...

Dinagdee

WALQO: Farra hiyyummaa, abdii gaafa rakkoo

17 August 2018

Waldaan Aksiyoona Liqiifi Qusannaa Oromiyaa (WALQO) tajaajila maaykiroo faayinaansii hiyyummaa xiqeessuurratti fuulleffate dhiheessuun jiruufi...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Waliinga'iinsa daandii, hojmanee Afrikaa isa biroo

05 March 2018

Ardiin Afrikaa guddina gama hundaatiin kan biyyoota Awurooppaafi Esshiyaa waliin yemmuu wal bira qabamee...

Ispoortii

Gareen dargaggoota Itoophiyaa milkaa'aa jira

17 August 2018

Finfinnee: Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Africaa (“CAF”) wal morkiiwwan kubbaa miilaa Ardichatti qopheessu keessaa tokko...

Siyaasa

Hordoffiifi to'annoo Caffeen manneen hojii mootummaa irratti...

17 August 2018

Seera tumuu, raawwii hojii qaamolee mootummaa hordofuufi to'achuu, hojii bakka bu'ummaa...

Mukuu Ba'uuf

Jechoota beektotaa

02 September 2016

Jechoota beektotaa - Milkaa’inni adeemsa dheeraafi bu'aa ba'ii guddaa booda argaa,(Winisteen...

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0001821847
Har'a/TodayHar'a/Today2442
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5320
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week12427
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1821847

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.