Login

TOP_PANEL

Paartiileen Madirak, Sirni Gad...

              Dr. Mararaaa Guddinaa            Obbo Ayyalaa Caammisoo     Abbaa Bokkuu Adaanaa Dirribaa Paartiileen siyaasaa Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa (Madirak), Tarkaanfachiisaan Sirna Gadaafi Qindoominni Tokkummaafi Dimokraasiif (Qindoominni) filannoo marsaa...

Barana guddinni dinagdee %11....

  Obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyi wayita gabaasicha manicha mariitiif dhiyeessanitti   -Qoodni Qonnaa %8.7, Industirii %23.7, Tajaajilaa %9.0   Bara bajataa 2007tti dinagdee biyya keenyaa guddina %11.4 akka galmeessisu raagamuusaa Ministirri Muummeen Mootummaa RFDI, Hayilamaariyaam Dassaalanyi...

Galiin biyyattiin qabeenya bee...

Doktar G/Egzaabeer G/Yohaannis Qabeenyi beelladaa Itoophiyaan qabdu olaanaa yoo ta'ellee, galiin isheen damee kanarraa argachaa jirtu gadaanaa ta'uusaa Ministeerri Qonnaa beeksise. Ministiri Deetaan Damee Qabeenya Misooma Beeladoota Ministeerichaa, Doktar G/Egzaabeer G/Yohaannis waltajjii...

Qonnaan bultoonni omisha bunaa...

Omishtoonni bunaa keenya deggaramuu qabu   Qonnaan bultoonni omisha bunaafi horsiisa kanniisaarratti bobba'an qulqullinaafi baay'inaan omishanii dinadgeesaanii akka guddifataniif degagrsi cimaan taasifamuufii akka qabu Pirezidaantiin Mootummaa RFDI, Dr. Mulaatuu Tashoomaa hubachiisan. Guyyaan...

Paartiileen Madirak, Sirni Gad...

              Dr....

Barana guddinni dinagdee %11....

  Obbo Hayilamaariy...

Galiin biyyattiin qabeenya bee...

Doktar G/Egzaabe...

Qonnaan bultoonni omisha bunaa...

Omishtoonni buna...

Seenaa Mootummoota Oromoo Durii

Seenaa Mootummoota Oromoo Durii

Masaraa Abbaa jifaar, teessuma Mootummaa Oromiyaa Kibba Lixaa   Kan darbetti kan fufe   2. Mootummoota   Oromiyaa Kibba Lixaa   Ummanni Oromoo naannawaa kanaas akkuma ummata Oromoo naannawaa biroo mootummaa mataasaanii hundeeffatanii ofiin of bulchaa turan. Mootummoota...

Hanqinaaleen geejiba bishaanii furmaata hatattamaa fedhu

Hanqinaaleen geejiba bishaanii furmaata hatattamaa fedhu

Dameen geejiba bishaanii giddina dinagdee biyyaatiif abdii guddaadha   Dameewwan guddina dinagdee Itoophiyaatiif gumaacha olaanaa qabaatan keessaa dameen geejibaa bishaanii isa tokko. Biyyattiin buufatawwan geejiba bishaanii biyyoota ollaa kanneen akka Jibuutii, Barbaraafi...

Biyya garaagarummaa amantiitiin hinqoodamne

Biyya garaagarummaa amantiitiin hinqoodamne

Hirmaattoota Ayyaanichaa keessaa Ummanni Itoophiyaa, amantii gara garaa kan hordofufi waldanda’uun, waljaalalaafi tokkumaadhaan baroota dheeraaf waliin jiraataa kan tureefi jiraataa kan jiruudha. Kunimmoo hawaasni biyyattii amantiin utuu walhinqoodiin tokkummaadhaan guddina biyyattiif...

Shawaa Lixaan Walbaraa “AMBOO GARA GANAMAA”

Shawaa Lixaan Walbaraa “AMBOO GARA GANAMAA”

Yunivarsitiin Amboo bu'aalee ummanni godinichaas ta'e biyyattii argate keessaa tokko   Gareeleen gaazexeessitootaa dhaabbilee miidiyaa gara garaa keessaa babahan sadi guyyaa sabootaa, sablammootaafi ummatootaa Itoophiyaa marsaa 9fa Naannoo Ummatoota Beenishaangul Gumuzitti kabajame...

«
»

Featured News

Oduu

Paartiileen Madirak, Sirni Gadaafi Qindoominni filannichaaf qophii taasisaa jiru

Paartiileen Mad...

              Dr. Mararaaa Guddinaa            Obbo Ayyalaa Caammisoo     Abbaa Bokkuu Adaanaa Dirribaa Paartiileen siyaasaa Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa (Madirak), Tarkaanfachiisaan Sirna Gadaafi Qindoominni Tokkummaafi Dimokraasiif (Qindoominni) filannoo marsaa...

Yaada

Gahee ogeessota...

Barana Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaatti cidha guddaa tokko qopheessuuf sochii taasisaa jirti. Cidhichi, ummataaf, ummataan waggaa shanitti si'a tokko kan geggeeffamu, filannoo waliigalaa marsaa shanaffaati. Biyyattiitti filannoo dimokiraatawaa geggeessuuf, qophii filannootii...

Ijoo dubbii

Shawaa Lixaan Walbaraa “AMBOO GARA GANAMAA”

Shawaa Lixaan W...

Yunivarsitiin Amboo bu'aalee ummanni godinichaas ta'e biyyattii argate keessaa tokko   Gareeleen gaazexeessitootaa dhaabbilee miidiyaa gara garaa keessaa babahan sadi guyyaa sabootaa, sablammootaafi ummatootaa Itoophiyaa marsaa 9fa Naannoo Ummatoota Beenishaangul Gumuzitti kabajame...

Aadaafi Aartii

Seenaa Mootummoota Oromoo Durii

Seenaa Mootummo...

Masaraa Abbaa jifaar, teessuma Mootummaa Oromiyaa Kibba Lixaa   Kan darbetti kan fufe   2. Mootummoota   Oromiyaa Kibba Lixaa   Ummanni Oromoo naannawaa kanaas akkuma ummata Oromoo naannawaa biroo mootummaa mataasaanii hundeeffatanii ofiin of bulchaa turan. Mootummoota...

Siyaasa

Biyya garaagarummaa amantiitiin hinqoodamne

Biyya garaagaru...

Hirmaattoota Ayyaanichaa keessaa Ummanni Itoophiyaa, amantii gara garaa kan hordofufi waldanda’uun, waljaalalaafi tokkumaadhaan baroota dheeraaf waliin jiraataa kan tureefi jiraataa kan jiruudha. Kunimmoo hawaasni biyyattii amantiin utuu walhinqoodiin tokkummaadhaan guddina biyyattiif...

Hawaasummaa

“Oromiyaatti ra...

“Oromiyaatti raawwiin barnootaa milkaa'aadha”-Obbo Margaa Fayyisaa, ogganaa BBO

  Obbo Margaa Fayyisaa Jijjiirama guddina dinagdeefi hawaasummaa si'aayaa fiduun jireenya hawaasaa gara sadarkaa olaanaatti ceessisuuf barnoonni meeshaa adda durummaan tajaajiluudha. Dhimma kana kan hubate mootummaan Rippablikii Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaas ammaan tana...

Dinagdee

Hanqinaaleen geejiba bishaanii furmaata hatattamaa fedhu

Hanqinaaleen ge...

Dameen geejiba bishaanii giddina dinagdee biyyaatiif abdii guddaadha   Dameewwan guddina dinagdee Itoophiyaatiif gumaacha olaanaa qabaatan keessaa dameen geejibaa bishaanii isa tokko. Biyyattiin buufatawwan geejiba bishaanii biyyoota ollaa kanneen akka Jibuutii, Barbaraafi...

Ispoortii

Yaayyaan  yeroo arfaffaaf, Kiristaanoon al sadaffaaf badhaafaman

Yaayyaan yeroo...

Kiristaanoon Roonaaldoo                                                                       Yaayyaa Turee   Afrikaatti beekamuummaa kan qabu Konfedereeshiiniin KubbaaMilaa Afrikaa ( “CAF”) waggaa waggaadhaan taphatoota pirofeeshinaaloota beekamoo ta'an filuudhaan badhaasa addaa kennuufii edda jalqabee waggoota lakkoofisiiseera. Konfedereeshiniichi badhaasa kan qopheessu taphatoota...

Most Popular

Photo Archive

Nu qunnamaa

Eenyutu sarararraa jira?

We have 28 guests and no members online
318764
Har'a
Kaleessa
Torban kana
Torban darbe
Ji'a kana
Ji'a darbe
Guyyaa mara
5
479
1189
313686
1189
14591
318764

Your IP: 54.163.69.44
Server Time: 2015-03-03 00:19:20