Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

Industiriin faashinii ittifufiinsa akka qabaatuuf xiyyeefannaan hojjetamuu qaba jedhame

Industiriin faashinii ittifufiinsa akka qabaatuuf xiyyeefannaan hojjetamuu...

31 August 2015

Dabalaa Taaddasatiin Finfinnee: Dameewwan industirii aadaa keessaa industiriin faashinii Itoophiyaa ittifufiinsaa...

Oduu biyya alaa

GUYYAA YAADANNOO Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii

24 August 2015

Balballoommii Oduu Rippoortara Gaazeexichaan Waggaa sadan har'aa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti...

Yaada

“Yaa'ichi rakkoo bulchiinsa gaariifi malaammaltummaa furuuf kallattii kaa'uu mala”

“Yaa'ichi rakkoo bulchiinsa gaariifi malaammaltummaa furuuf kallattii...

24 August 2015

Obbo Biiniyaam Aschaaloo Obbo Girmaayi Birhaanee Obbo Zalaalam Abbabaa - Yaada...

Ijoo dubbii

Mul'ati Jaallee Mallas dhugoomaa jira!

24 August 2015

Itoophiyaan biyya gitoota bittaa hacuuccootiin imallishee duubatti deebihee tureedha. Biyyi keenya jaarraawwaniin dura biyya...

Aadaafi Aartii

Haala Oromummaan ittiin argamu shanan

24 August 2015

Ummatni Oromoo jireenya hawaasummaaf iddoo guddaa kenna. Bu'uurri hawaasaa ammoo maatiidha.Akka sabaafi sablammilee biroo...

Hawaasummaa

Hanqina nyaata madaalawaa furuuf xiyyeeffannaa kennuu

24 August 2015

Guddina waaraa hawwamu galmaan ga'uuf lammii fayyaa buleessa horachuun murteessadha.Kanaaf, lammii fayya buleessa horachuuf...

Dinagdee

Damee indastirii qajeelfama Mallasiin hundee godhate

Damee indastirii qajeelfama Mallasiin hundee godhate

24 August 2015

Imaammata indastirii Obbo Mallasiin gama indastiriitiin bu'aa gaariin galmaa'eera Waggoota kurnan lama dura Itoophiyaan...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Ispoortii

Tapha Cheeziitiin Tigraayiifi Ummattoonni Kibbaa mo'atan

Tapha Cheeziitiin Tigraayiifi Ummattoonni Kibbaa mo'atan

24 August 2015

Taphni Cheezii dubartootaa kana fakkaata Shaampiyoonaa Cheezii Hagayyaa 3, bara 2007 irraa kaasee naannoolee...

Siyaasa

Gaanfichaatti  nageenya mirkaneessuuf tumsa raayyaa ittisa  Itoophiyaa

Gaanfichaatti nageenya mirkaneessuuf tumsa raayyaa ittisa Itoophiyaa

17 August 2015

Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa daangaafi nageenyaa biyyaattii mirkaneessuu bira darbee nageenya...

Mukuu Ba'uuf

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0000020688
Har'a/TodayHar'a/Today138
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday184
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week181
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month915
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days20688

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.