Login

TOP_PANEL

DhDUO: Dhaaba Misoomaaf Onnatu

Guluffii fardaa sirna kabaja ayyaana hundeeffama bar-meetii waggaa 25ffaa  Dhaabbata Demokiraasummaa Ummata Oromoo magaalaa Ambootti taasifame keessaa   Waggoottan 25n dura gammoojjii Addeetitti imalasaa kan eegale Dhaabbati Demokiraasummaa Ummata Oromoo toora siyaasaa...

WMOn hojiilee misoomaa qar.bil...

  WMOn hojiilee misoomaa qar.bil.lamaan raawwate   Charinnat Hundeessaatiin   Finfinnee: Waldaan Misooma Ormiyaa (WMOn) waggoota 22n darbanitti ummata naannichaa hirmaachisuun qarshii biliyoona lamaa oliin hojiilee misoomaa raawwachuunsaa daarektarri waldichaa ibsan.   Daarektarri WMO,...

'Qabsoon dargaggoonni har'a ta...

'Qabsoon dargaggoonni har'a taasisan qabsoo hiyyummaa balleessuuti'   - Waldaa Dargaggoota Oromiyaa Wayinisheet Kaasaatiin Finfinnee: Waggoota 25 dura dargaggoonni qabsoo hadhawaa hacuccaafi sirna gidiraa jalaa bahuuf taasisaa turan yoo ta'u, qabsoon...

“Ijaarsi siidichaa haaloof oso...

                          Siidaa yaadannoo wreegamtoota Calanqoo “Ijaarsi siidichaa haaloof osoo hintaane, gochi akkanaa lammata akka hinraawwatamneefi” - Obbo Muktaar Kadir Bayyanaa Ibraahim Calanqoo: Ijaaramuun siidaa gootota Calanqoo yaadannoo gootota gochi sukaneessaa irratti raawwatame yaadachuufi gochichi...

DhDUO: Dhaaba Misoomaaf Onnatu

Guluffii fardaa si...

WMOn hojiilee misoomaa qar.bil...

  WMOn hojiile...

'Qabsoon dargaggoonni har'a ta...

'Qabsoon dargag...

“Ijaarsi siidichaa haaloof oso...

                    ...

“Ajandaan DhDUO fuulduree NAGAA, DEMOKIRAASIIFI MISOOMAdha”

“Ajandaan DhDUO fuulduree NAGAA, DEMOKIRAASIIFI MISOOMAdha”

“Ajandaan DhDUO fuulduree NAGAA, DEMOKIRAASIIFI MISOOMAdha” Obbo Muktaar Kadir Mulunee Tolasaatiin Barri nidufa, barri nidarba! Ilmi namaas nidhalata nidarbas. Biyya lafaarratti wanti hunduu kan darbuudha. Seenaan garuu yoomillee hindarbu. Dhalootarraa gara dhalootaatti...

“Gaaffiin eenyummaa Oromoo jaarraa tokkoof ture sirna kanaan deebii argateera”

“Gaaffiin eenyummaa Oromoo jaarraa tokkoof ture sirna kanaan deebii argateera”

 Buu'aalee gama aadaa, aartiifi seenaatiin hojjetaman keessaa muraasasanii suuraadhaan haadaawwannu   Akka uumaatti, akka seeraattis ta'e akka amantiitti namni hundi haala walfakkaatuun uumamuusaatiin walqixa; yoo hiikni yaada jal'inaa kennameef malee. Ta'us...

 “DhDUOn jaarmiyaa dimokraatawaan waan barbaachiseef hundaa'e”

“DhDUOn jaarmiyaa dimokraatawaan waan barbaachiseef hundaa'e”

Dargiin ummata Oromoo biyyattii harka afur keessaa sadii ta'u qabatee jiraachuufi dhimmi Oromoon jaarmiyaa dimokraatawaa argachuun daran murteessaa ta'aa dhufe   Letenaal Jeneraal Baacaa Dabalee waliigalaan raayyaa keessa waggoota 35f tajaajiluun waggoota...

“DhDUOn dhaabbata dhaabbii cimaarratti argamuudha”

“DhDUOn dhaabbata dhaabbii cimaarratti argamuudha”

  “Jireenyi kan gamtaati. Jireenya hawaasummaa keessatti wanni kan dhuunfaa ( matayyaa) ta'e hinjiru.Jiraachuun gaddaafi gammachuu waliin qoodachuudha. Wanni isa tokko ilaallatu isa biraas ni ilaallata. Humni namoota muraasaa humna namoota...

«
»

Featured News

Oduu

DhDUO: Dhaaba Misoomaaf Onnatu

DhDUO: Dhaaba M...

Guluffii fardaa sirna kabaja ayyaana hundeeffama bar-meetii waggaa 25ffaa  Dhaabbata Demokiraasummaa Ummata Oromoo magaalaa Ambootti taasifame keessaa   Waggoottan 25n dura gammoojjii Addeetitti imalasaa kan eegale Dhaabbati Demokiraasummaa Ummata Oromoo toora siyaasaa...

Yaada

Qabsoo toora um...

Gitootta bittaa mootota hidda dhalootaan aangoo dhaalaa dhufan dabalatee gita dhiittaa Darguu dhabamsiisuuf ummattoonni Itoophiyaa qabsoo hadhaawaa taasisaniiru. Qabsoowwan bu'uura kanaan adeemsifaman keessaa ammoo qabsoon Adda Bilisa Baasaa Ummattoota Tigraayi,”TPLF”,...

Ijoo dubbii

Shawaa Lixaan Walbaraa “AMBOO GARA GANAMAA”

Shawaa Lixaan W...

Yunivarsitiin Amboo bu'aalee ummanni godinichaas ta'e biyyattii argate keessaa tokko   Gareeleen gaazexeessitootaa dhaabbilee miidiyaa gara garaa keessaa babahan sadi guyyaa sabootaa, sablammootaafi ummatootaa Itoophiyaa marsaa 9fa Naannoo Ummatoota Beenishaangul Gumuzitti kabajame...

Aadaafi Aartii

Giddugalli Aadaa Oromoo kaleessa eebbifame

Giddugalli Aada...

Giddugala aadaa Oromoo handhuura Finfinneetti ijaaramee eebbaaf qaqqabe Finfinnee: Giddugallii Aadaa Oromoo qixxa lamaan magaalaa Finfinneetti ijaarame xumuramuun kaleessa kan eebbifame ta'uu Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaa ibse. Hogganaan biirichaa Obbo Geetuu...

Siyaasa

“Gaaffiin eenyummaa Oromoo jaarraa tokkoof ture sirna kanaan deebii argateera”

“Gaaffiin eenyu...

 Buu'aalee gama aadaa, aartiifi seenaatiin hojjetaman keessaa muraasasanii suuraadhaan haadaawwannu   Akka uumaatti, akka seeraattis ta'e akka amantiitti namni hundi haala walfakkaatuun uumamuusaatiin walqixa; yoo hiikni yaada jal'inaa kennameef malee. Ta'us...

Hawaasummaa

“Oromiyaatti ra...

“Oromiyaatti raawwiin barnootaa milkaa'aadha”-Obbo Margaa Fayyisaa, ogganaa BBO

  Obbo Margaa Fayyisaa Jijjiirama guddina dinagdeefi hawaasummaa si'aayaa fiduun jireenya hawaasaa gara sadarkaa olaanaatti ceessisuuf barnoonni meeshaa adda durummaan tajaajiluudha. Dhimma kana kan hubate mootummaan Rippablikii Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaas ammaan tana...

Dinagdee

“Ajandaan DhDUO fuulduree NAGAA, DEMOKIRAASIIFI MISOOMAdha”

“Ajandaan DhDUO...

“Ajandaan DhDUO fuulduree NAGAA, DEMOKIRAASIIFI MISOOMAdha” Obbo Muktaar Kadir Mulunee Tolasaatiin Barri nidufa, barri nidarba! Ilmi namaas nidhalata nidarbas. Biyya lafaarratti wanti hunduu kan darbuudha. Seenaan garuu yoomillee hindarbu. Dhalootarraa gara dhalootaatti...

Ispoortii

Yaayyaan  yeroo arfaffaaf, Kiristaanoon al sadaffaaf badhaafaman

Yaayyaan yeroo...

Kiristaanoon Roonaaldoo                                                                       Yaayyaa Turee   Afrikaatti beekamuummaa kan qabu Konfedereeshiiniin KubbaaMilaa Afrikaa ( “CAF”) waggaa waggaadhaan taphatoota pirofeeshinaaloota beekamoo ta'an filuudhaan badhaasa addaa kennuufii edda jalqabee waggoota lakkoofisiiseera. Konfedereeshiniichi badhaasa kan qopheessu taphatoota...

Most Popular

Photo Archive

Nu qunnamaa

Eenyutu sarararraa jira?

We have 15 guests and no members online
341573
Har'a
Kaleessa
Torban kana
Torban darbe
Ji'a kana
Ji'a darbe
Guyyaa mara
116
985
3592
335295
1101
22897
341573

Your IP: 54.159.166.21
Server Time: 2015-04-02 02:19:35