Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

Baay'ina ummataafi dandeettii hojiirra oolmaa imaammatawwanii

27 March 2017

Dhaloota Kiristoos Dura bara 1491fi 1017 biyyootni kanneen akka Roomaa, Faransaayi,...

Oduu biyya alaa

GUYYAA YAADANNOO Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii

24 August 2015

Balballoommii Oduu Rippoortara Gaazeexichaan Waggaa sadan har'aa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti...

Yaada

Boorana deemna lafaa aadaafi loonii

27 March 2017

Kutaa 2fa Maxxansa keenya torban darbeetiin, Boorana deemuuf Finfinnee kaanee Magaalaa...

Ijoo dubbii

Milkaa'ina hidhichaaf tokkummaan haa hiriirru

24 February 2017

Dhimmoota tokkummaafi waliigaltee biyyaleesaa uuman hedduu keessaa Hidhi Haaromsa Guddicha Itoophiyaa isa tokko. Ijaarsi...

Aadaafi Aartii

Seenaa hundeeffama sirna Gadaa Oromoo Booranaa

16 March 2017

Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka...

Hawaasummaa

Deggarsi lammiilee hongeef saaxilamaniif taasifamaa jiru baay'ina namoota waliin walgitaa hinjiru

27 March 2017

Aadde Sakkee Dhaddachaa jedhamu. Yeroo ammaa bakka waggoota dheeraadhaaf jiraachaa turan irraa sababa hongeefi...

Dinagdee

Gootichi misoomaa kaappitaala miliyoona 19 ol lakkoofsise eessaa ka’eeti?

Gootichi misoomaa kaappitaala miliyoona 19 ol lakkoofsise eessaa ka’eeti?

27 March 2017

Oboo Nugusuu Zoodee Buttaa Qonnaan bulaa Godina Shawaa Bahaa, Aanaa Luumee Ganda Baallii Yeboo...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa  qabaa?

Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa qabaa?

02 September 2016

Quurruu/Arraagessa Yeroo baay’ee barsiifataan namootni keenya nama buqqee mataa guddaa qabu dandeettiin waa yaaduusaa...

Ispoortii

Taphni Guutuu Oromiyaa iftaan xumurama

27 March 2017

Waggaa waggaadhaan magaalota godinaalee Oromiyaatti kan adeemsifamu taphiwwan guutuu Oromiyaa baranas magaalaa guddoo godina...

Siyaasa

Dhorkawwan labsii yeroo hatattamaa ija ogeessota seeraatiin

27 March 2017

Jeequmsa bara darbe kutaalee Itoophiyaa garagaraa keessatti ka'aa turan heera biyyi...

Mukuu Ba'uuf

Jechoota beektotaa

02 September 2016

Jechoota beektotaa - Milkaa’inni adeemsa dheeraafi bu'aa ba'ii guddaa booda argaa,(Winisteen...

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0000315711
Har'a/TodayHar'a/Today7
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday979
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4285
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month42047
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days315711

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.