Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

Rakkoolee bulchiinsa gaarii furuuf hirmaannaan uummataa murteessaa ta'uun ibsame

Rakkoolee bulchiinsa gaarii furuuf hirmaannaan uummataa murteessaa...

17 March 2016

Waasihuun Takileetiin Finfinnee: Gaaffileen rakkoo bulchiinsa gaariin walqabatee karaa uummata magaalaa...

Oduu biyya alaa

GUYYAA YAADANNOO   Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii

GUYYAA YAADANNOO Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii

24 August 2015

Balballoommii Oduu Rippoortara Gaazeexichaan Waggaa sadan har'aa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti...

Yaada

Nageenyaafi tasgabbii biyya keenyaaf ga'een dhaabbilee amantii guddaadha

Nageenyaafi tasgabbii biyya keenyaaf ga'een dhaabbilee amantii...

15 March 2016

Dura bu'oonni amantiilee wayita tokkummaadhaan sirna kadhannaa geggeessanitti Charinnat Hundeessaatiin Jijjiiramniifi...

Ijoo dubbii

Tarkaanfii  daran cimee itti fufuu qabu

Tarkaanfii daran cimee itti fufuu qabu

15 March 2016

Tarkaanfiiwwan duula bulchiinsa gaarii tibbana gaggeefamuurratti argamu ilaalchisuun fudhatamuurratti argaman gochaan malaammaltummaafi sassaabdummaa kiraa...

Aadaafi Aartii

Guddina aadaa keessatti qoodni dubartootaa olaanaadha

Guddina aadaa keessatti qoodni dubartootaa olaanaadha

15 March 2016

Aadde Saaraa Duubee Wayinisheet Kaasaatiin Heera Itoophiyaa, keeyyata 35 irratti dubartoonni dameelee hawaasummaa, dinagdeefi...

Hawaasummaa

Waldichi jireenya dubartootaa jijjiiruuf tattaafataa jira

Waldichi jireenya dubartootaa jijjiiruuf tattaafataa jira

15 March 2016

Eebbifamtoota Charinnat Hundeessaatiin Waldaan Kunuunsaafi Misooma Daa'immanii Abbabachi Goobanaa gurmuu bu'aaf otoo hintaane tola...

Dinagdee

Dorgommiin daldalaa haqa-qabeessi guddina dinagdeef gumaacha

Dorgommiin daldalaa haqa-qabeessi guddina dinagdeef gumaacha

15 March 2016

Dabalaa Taaddasaatiin Sirna dorgommii gabaa tokko keessatti, bitataan kan fedhiisaa gatii madaalawaan omisha qulqullina...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Bubuqqa'uu rifeensa mataa

Bubuqqa'uu rifeensa mataa

22 January 2016

Namoonni baay'een guyyaatti wayita rifeensasaanii filataniifi miiccatan yoo xinnaate rifeensi mataasaanii 50 hanga 100fi...

Ispoortii

Ispoortii kubbaa kaachoof xiyyeeffannaan barbaachisa jedhame

Ispoortii kubbaa kaachoof xiyyeeffannaan barbaachisa jedhame

25 February 2016

Gorsaa addaa pirezidaantii Kubbaa Kaachoo Addunyaa Mr Luuboomiir Kotileebaa Tashoomaa Qadiidaatiin Finfinnee: Gosawwan ispoortii...

Siyaasa

“ADWUIn waliigaltee biyyaalessaafi araaraaf of qopheessuu qaba”  -Madrak

“ADWUIn waliigaltee biyyaalessaafi araaraaf of qopheessuu qaba”...

15 March 2016

Oggantoonni Madrak wayita ibsa kennanitti Charinnat Hundeessaatiin Madirakiin Tokkummaa Federaalawaa Dimokraatawaa...

Mukuu Ba'uuf

Daa'imni waggaa 12 guyyaatti al kuma 12 haxxiffatte

Daa'imni waggaa 12 guyyaatti al kuma 12...

13 October 2015

Saamraawiit Giramaatiin Daa'ima waggaa 12 kan taate Kaatiliin Toorniliy Ameerikaa, Teeksaas...

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0000161953
Har'a/TodayHar'a/Today227
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday281
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week3343
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month20506
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days161953

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.