Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

Sektarri  indastirii keemikaalaa jijjiirama bu'uuraa fiduutu irra jiraata

Sektarri indastirii keemikaalaa jijjiirama bu'uuraa fiduutu irra...

26 August 2016

Firii keemikaalotaa Sektarri indastirii keemikaalaa meeshaalee jireenya dhala namaaf barbaachisan omishuutiin...

Oduu biyya alaa

GUYYAA YAADANNOO   Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii

GUYYAA YAADANNOO Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii

24 August 2015

Balballoommii Oduu Rippoortara Gaazeexichaan Waggaa sadan har'aa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti...

Yaada

Nageenyaafi tasgabbii biyya keenyaaf ga'een dhaabbilee amantii guddaadha

Nageenyaafi tasgabbii biyya keenyaaf ga'een dhaabbilee amantii...

15 March 2016

Dura bu'oonni amantiilee wayita tokkummaadhaan sirna kadhannaa geggeessanitti Charinnat Hundeessaatiin Jijjiiramniifi...

Ijoo dubbii

Mul'ata haaromsaan deggerame galmaan ga'uuf

26 August 2016

Guddinniifi misoomni biyya keenya keessatti kurmaana jaarraa tokko keessatti mul'achuurraatti argamu mul'ata sammuu misooma...

Aadaafi Aartii

Ayyaana Ashandaa, Shadayiifi Ashandiyyee Itoophiyaa Kaabaatti

Ayyaana Ashandaa, Shadayiifi Ashandiyyee Itoophiyaa Kaabaatti

26 August 2016

Ayyaanni Ashandaafi Shaday Naannolee Tigraayiifi Amaaraatti Shubbisa Shamarraaniitiin wayita kabajamu Biyya saboota, sablammootaafi ummatootaa...

Hawaasummaa

Waldichi jireenya dubartootaa jijjiiruuf tattaafataa jira

Waldichi jireenya dubartootaa jijjiiruuf tattaafataa jira

15 March 2016

Eebbifamtoota Charinnat Hundeessaatiin Waldaan Kunuunsaafi Misooma Daa'immanii Abbabachi Goobanaa gurmuu bu'aaf otoo hintaane tola...

Dinagdee

Dorgommiin daldalaa haqa-qabeessi guddina dinagdeef gumaacha

Dorgommiin daldalaa haqa-qabeessi guddina dinagdeef gumaacha

15 March 2016

Dabalaa Taaddasaatiin Sirna dorgommii gabaa tokko keessatti, bitataan kan fedhiisaa gatii madaalawaan omisha qulqullina...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Bubuqqa'uu rifeensa mataa

Bubuqqa'uu rifeensa mataa

22 January 2016

Namoonni baay'een guyyaatti wayita rifeensasaanii filataniifi miiccatan yoo xinnaate rifeensi mataasaanii 50 hanga 100fi...

Ispoortii

Naamusa ispoortiirratti xiyyeeffannaan hojjetamuu qaba jedhame

Naamusa ispoortiirratti xiyyeeffannaan hojjetamuu qaba jedhame

27 August 2016

Dubree Mihirat Guutaa Naamusa ispoortii kubbaa miilaarratti xiyyeeffannaafi ciminaan hojjechuu akka barbaachisu dhimmamtoonni damichaa...

Siyaasa

Waggaa 4fan du'a Obbo Mallas Zeenaawwii oggaa yaadatamu

Waggaa 4fan du'a Obbo Mallas Zeenaawwii oggaa...

26 August 2016

Waggaa afran har'aa Itoophiyaan ogganaa ishii cimaa du'a tasaatiin dhabuun ni...

Mukuu Ba'uuf

Daa'imni waggaa 12 guyyaatti al kuma 12 haxxiffatte

Daa'imni waggaa 12 guyyaatti al kuma 12...

13 October 2015

Saamraawiit Giramaatiin Daa'ima waggaa 12 kan taate Kaatiliin Toorniliy Ameerikaa, Teeksaas...

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0000177807
Har'a/TodayHar'a/Today22
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday468
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week130
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month7452
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days177807

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.