Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

“Labsiin yeroo hatattamaa dinagdeerratti dhiibbaa geessise hinqabu”

13 January 2017

-Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny Ji'oota shanan darban dura kutaalee biyyattii garagaraa keessatti...

Oduu biyya alaa

GUYYAA YAADANNOO Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii

24 August 2015

Balballoommii Oduu Rippoortara Gaazeexichaan Waggaa sadan har'aa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti...

Yaada

Biyya Siinoo Tiraakiin lubbuu namaa itti caale, Itoophiyaa

Biyya Siinoo Tiraakiin lubbuu namaa itti caale,...

13 January 2017

Duuti sababa Siinoo Tiraakii dhaabbachuu qaba Yeroo hedduu osoon hinrafin dura...

Ijoo dubbii

Milkaa'ina misooma sululaatiif haa gumaachinu

13 January 2017

Omishaafi omishtummaa qonnaa biyya keenyaa mirkaneessuuf karoorawwan misoomaa qabiyyeedhaanis ta'e hojiidhaan mul'ata misooma magariisaa...

Aadaafi Aartii

Durdurii

13 January 2017

Durduriin gosa afoolaa keessaa isa guddaadha. Akkuma maqaa isaarraa hubatamutti, durduriin gochaafi ta'iiwwan bara...

Hawaasummaa

Birhaaninnaa Salaamiifi gumaacha tola ooltummaasaa

Birhaaninnaa Salaamiifi gumaacha tola ooltummaasaa

13 January 2017

Dhaabbatichi wayita deggarsa taasisetti Durbee Maqdas Yawaalaa shamarree umrii 14ti. Isheefi obboleettiinshee Magaalaa Gondarii...

Dinagdee

Indastirii maxxansaatiif tumsa mootummaa

Indastirii maxxansaatiif tumsa mootummaa

13 January 2017

Dhaabbatichi bara 1914tti ogeeyyota 15 qabachuudhaan kan hundeeffame yemmuu ta'u, hojii kan eegales mana...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa  qabaa?

Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa qabaa?

02 September 2016

Quurruu/Arraagessa Yeroo baay’ee barsiifataan namootni keenya nama buqqee mataa guddaa qabu dandeettiin waa yaaduusaa...

Ispoortii

Siyaasa

Tola oolaa maqaa xureessuun, eenyuun faarsuuf?

13 January 2017

Sochiilee misooma biyya tokkoo keessatti tattaaffii mootummaan taasisu maddiitti hirmaannaan hawaasa...

Mukuu Ba'uuf

Jechoota beektotaa

02 September 2016

Jechoota beektotaa - Milkaa’inni adeemsa dheeraafi bu'aa ba'ii guddaa booda argaa,(Winisteen...

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0000240287
Har'a/TodayHar'a/Today66
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1058
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week2166
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month17111
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days240287

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.