Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

Tajaajila intarneetii saffisiisuuf hojjetamaa jira

23 June 2018

Magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila intarneetii saffisaa hojiirra oolchuuf hojjetaa jiraachuusaa Dhaabbatni...

Oduu biyya alaa

Kitaabotni haaraan Afaan Oromoo faayidaarra akka hinoolle murtaa'e

Kitaabotni haaraan Afaan Oromoo faayidaarra akka hinoolle...

25 August 2017

Bu'aan qorannoo hayyootaa kitaabotni Afaan Oromoo haaraan rakkoo hedduu akka qaban...

Yaada

Shirri hattootaa sochicha hingufachiisu

Shirri hattootaa sochicha hingufachiisu

22 June 2018

Seenaa Itoophiyaa keessatti durii kaasee ibsi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin...

Ijoo dubbii

Rakkoo daangaa furuun nageenya waaraaf wabiidha

22 June 2018

Koreen raawwachiiftuu hojii ADWUI dhiyeenya kana waldhabdeen Itiyoo-Ertiraa gudduu jiru karaa nagaafi mariitiin akka...

Aadaafi Aartii

Imaanaa abbootaa, dabarsaa dhalootaa

Imaanaa abbootaa, dabarsaa dhalootaa

12 June 2018

Tirriifi shaggooyyeetu walfaana hiriire. Ishkummeefi dhiichisa Shawaatu walduraa duubaan onnee ummataa ollachiise. Inni danda'uufi...

Hawaasummaa

Hojiilee waldichi xiyyeeffannaan irratti hojjetaa jiru keessaa tokko babal'isa manneen barnootaati

Hojiilee waldichi xiyyeeffannaan irratti hojjetaa jiru keessaa tokko babal'isa manneen barnootaati

12 June 2018

WMO: Waldaa rakkoolee hawaasummaa furuu irratti xiyyeeffate Waldaan Misooma Oromiyaa (WMOn) waldaa immataa ummataan,...

Dinagdee

Faayidaa kubbaaniyoota guguddoo gara dhuunfaatti naannessuun argamu

Faayidaa kubbaaniyoota guguddoo gara dhuunfaatti naannessuun argamu

23 June 2018

Daandiin Qilleensa Itoophiyaa kubbaaniyaawwan gara dhuunfaatti naanneffaman keessaa tokko Koreen hojiraawwachiiftuu ADWUI dhiyeenya kana...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Waliinga'iinsa daandii, hojmanee Afrikaa isa biroo

05 March 2018

Ardiin Afrikaa guddina gama hundaatiin kan biyyoota Awurooppaafi Esshiyaa waliin yemmuu wal bira qabamee...

Ispoortii

Liigiin piriimeerii Itoophiyaa hawataa jira

23 June 2018

Shaampiyoonaan kubbaa miilaa kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaa kan marsaa lammaffaa torban 26fa Wiixataafi Kibxata...

Siyaasa

Lammiilee Afrikaa walitti fiduun cimina ardittiif

Lammiilee Afrikaa walitti fiduun cimina ardittiif

23 June 2018

Walitti dhufeenya lammiilee gaanfa Afrikaa cimsuun dhimma yeroo kanaati Ministirri Muummee...

Mukuu Ba'uuf

Jechoota beektotaa

02 September 2016

Jechoota beektotaa - Milkaa’inni adeemsa dheeraafi bu'aa ba'ii guddaa booda argaa,(Winisteen...

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0001467992
Har'a/TodayHar'a/Today4281
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8253
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week43212
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1467992

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.