Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni…
Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni…
Qabsoo diddaa gabrummaa Guraandhala 1888 xaalyaanii irratti sabootaafi sablammoota Itoophiyaatiin taasifameen wareegamaafi aarsaa lubbuu hedduun booda injifannoo cululuqaan kan galmaahe…
Yeroonsaa wayita biyyoonni Awurooppaa Afrikaafi biyyoota ardiilee biroo gabroomfachuuf wixxirfachaa turaniidha. Sochii gabroomfannaa kana gararrummaan kan hoogganan immoo Ispeeniifi Poorchugaal…
Waltajjii marii ummataa dhiyeenya kana Bulchiinsa Magaalaa Sabbataatti geggeeffamerratti dhimmoonni hawaasummaa, dinagdeefi siyaasaa hedduun ka'uun marii bal'aan irratti adeemsifameera. Keessumaa…
Akkuma ummata addunyaa kamuu ummanni Oromoo ummata naamusa, duudhaafi safuu qabuudha. Aadaafi duudhaan ummata kanaa akka galaanaa waraabamee kan hindhumne…
Gumiin abbootii Gadaa seeraafi sirnaan gaggeeffama Gumiin Gadaa kora ykn yaa'ii abbootii Gadaafi gosaati. Gumiin abbootii Gadaan hogganame, gosa naannawa…
Sirna kabaja ayyaana cuuphaa Guyyaansaa Kamisaa ganama obboroodha. Daandiiwwan Finfinnee keessaa (kan gandaa keessaa baasaniifi daandiiwwan guguddaan) dirree Jaanmeedaatti geessan…
Artisti Hayiluu Disaasaa isa kana ture Artisti Hayiluu Disaasaa abbaasaa Obbo Disaasaa Jaarraafi haadhasaa Aadde Warqituu Galaa irraa Adoolessa 13…
Artiin mi'eessituufi onnachiistuu sochiilee dhala namaati. Artiin misooma, sochiilee hawaasdummaa, siyaasaafi kan kana fakkaatan keessatti dhimma iddoo olaanaa qabuudha. Gaazexaan…
Durduriin gosa afoolaa keessaa isa guddaadha. Akkuma maqaa isaarraa hubatamutti, durduriin gochaafi ta'iiwwan bara durii nama mil'achiisa. Durduriin fakkaattota (''characters''),…
Ummatoonni Itoophiyaa yeroo seerri ammayyaa hinjirretti rakkoolee haqaa naannawa qe'eesaaniitti isaan mudachaa ture sirna jaarsummaa aadaatiin furaa akka turan ragaaleen…
Dubbistoota keenyaa barreeffama keenya torban darbeetiin sadarkaawwan Gadaa Dabballee irraa eegalee hanga Foollee (Gaammee guguddaa)tti jiruufi qooda hojii isaanii waliin…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000315719
Har'a/TodayHar'a/Today15
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday979
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4293
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month42055
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days315719

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.