Guyyaan saboota, sablammootaafi ummattoota Itoophiyaa waltajjii aadaan uffannaa, sirbaa, ragadaa, shubbisa, faayaawwan sabootaafi sablammoota biyyattii waltajjii tokkorratti mul'isuudha. Saboonniifi sablammootni…
Hawaasa Affaar Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa barana yeroo 12faf Sadaasa 29 bara 2010 naannoo Affaaritti kabajama. Waltajjiin kun bakka…
Gombisni fardaa tapha fardaa ummata Oromoo biratti beekamu ta'ee yoom, eessatti, eenyuun akka eegale kana jedhanii ibsuun rakkisaadha. Akka waliigalaatti…
Sadaasni 29 guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa ta'ee kabajamuu kan eegala bara 1999 yoo ta'u, barana yeroo 12faf naannoo Affaar,…
Gaazexaan Bariisaa kanaan dura fuula kanarratti seenaa jireenyaa namoota adda addaa, kanneen dameelee hojii gara garaarratti bobba'uun ummataafi biyyasaaniif seenaa…
Koloneel Aliyyii Cirriin Godina Baalee, Aanaa Dalloo Mannaa Ganda Cirriitti, abbaasaanii Obbo Cirrii Jaarraafi haadhasaanii Aadde Badheessoo Miinaa irraa bara…
Ummanni Oromoo aadaa ittiin walcinaa dhaabbatu qaba. Yeroo rakkinaas ta'e gammachuutti firri, gosti maatii hunduu walhirpha, walgargaara. Aadaan kun iddoowwan…
Kutaa xumuraa Ayyaanichi uffannaa aadaafi duudhaalee hedduun kan badhaadheedha Dubbistootaa, maxxansa keenya torbaniitiin mata duree kana jalatti haalaafi yeroowwan Irreechi…
Ayyaana baallii (ayyaana aangoo walitti dabarsuu Oromoo naannawaa adda addaa biratti adda addummaa xiqqoo qabaachuu ni mala. Fakkeenyaaf kan Oromoo…
Dubbistootaa, maxxansa keenya torban darbeetiin fuuluma kanarratti mataduree, “Obaa looniifi abbaa herregaa” jedhuun haala Booranatti loon bishaan obaasaaniifi gahee hojii…
Sirna Irreecha malkaa baranaa keessaa Tulluuwwan, galaanota, iddoowwan ol jedhoon Cuqqaallaa (Ziquwaalaa), tulluuwwan Cancalaafi Yarar alaalatti Bishooftuu of jalatti ilaalaa…
Malkaatti wayita irreeffatametti Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee, Magaalaa Buraayyuu naannawaa Malkaa Ateeteetti ayyaanni Irreechaa Dilbata darbe kabajameera. Abbootiin Gadaa,…
Eelaafi bishaan toohuu Oromoo Booranaa biratti wantonni hundi aadaadhaan geggeeffamu jechuun ni danda'ama. Eelli aadaa qaba. Obaanis akkasuma. Aadaan reeraa,…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000805608
Har'a/TodayHar'a/Today340
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3337
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week8211
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month45148
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days805608

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.