Maqaa gandoota Finfinnee durii hangam beeknaa laata?

02 Nov 2015

Charinnat Hundeessaatiin

Finfinneen isheen har'a  magaalaa guddittii Itoophiyaafi handhuura teessoo Gamtaa Afrikaa, dhaabbileefi eembaasiwwan biyyoolessaa   taatee jrtu waggoota 100 dura magaalaa xiqqoo akka turte seenaa kaleesaa ni mul'isa. Finifinneen handhuura Oromiyaa ta'uusheetti  baroota san keessa gandoonni magaalittii     maqaa Oromootiin  kan moggaafaman turan. Haa ta'u malee maqaawwan gandoota  kanneenii  adeemsaan jijiiramuun ammaan tana  guutummaatti irraafatamaniiru.Nutis maqaawwan gandoota Finfinnee bara  durii ittiin waamamaa turaniifi kan yeroo ammaa ittin beekaman walmaddii qabuun isiniif dhiheessineerra.  Mana Abbichuu  - (kan yeroo ammaa Faransaay Lagaasiyoon jedhamuun beekkamu  Dildila,  Tulluu Xiixaa - ( kan yeroo ammaa Inxooxoo jedhamuun beekkamu) Madaaroo- -( kan yeroo ammaa  Ayyar Xeenaa jedhamuun beekamu) Araadaa- Piyaassaa Harbuu  -   (kan yeroo ammaa   Kaazaanchis jedhamuun beekamu) Tulluu Daalattii- (kan yeroo ammaa    Araat Kiiloo jedhamuun beekamu) Hora Finfinnee-  (kan yeroo ammaa   Fliwuhaa jedhamuun beekamu) Caffee Tumaa- (kan yeroo ammaa   Siddisti Kiiloo jedhamuun beekamu) Laaftoo Tumtuu-(kan yeroo ammaa   Nifaas Silki jedhamuun beekkamu) Tulluu Fihee- (kan yeroo ammaa Shagolee jedhamuun beekamu) Kara’aloo- (kan yeroo ammaa  Hayilee Mangad  jedhamuun beekamu) Karaa Miixxee-(kan yeroo ammaa  Gojjaa Mangad jedhamuun beekamu) Karaa Akaakoo-Daandii Bishooftuu Sokorruu- (kan yeroo ammaa   Markaatoo, Massaalamiyaa jedhamuun beekamu) Malkaa Oboshee- (kan yeroo ammaa Baambiis jedhamuun beekamu) Jamoo-Qaraaniyoo Birbirsa-Araadaa Giyoorgis jedhamuun beekamu) Dhummuugaa-(kan yeroo ammaa  Ginfillee jedhamuun beekamu) Dhakaa Araaraa-( kan yeroo ammaa  Fiitbarj edhamuun beekamu) Muujjaa- -( kan yeroo ammaa   Shiiroo Meedaa  jedhamuun beekamu Waayyuu- -( kan yeroo ammaa Qacanee jedhamuun beekamu) Dhakaa Booraa-  ( kan yeroo ammaa   22 Maazooriyaa jedhamuun beekamu) Golboo-Goofaa Safar   jedhamuun beekamu) Jaajjaa- ( kan yeroo ammaa  Biheera Tsiggee  jedhamuun beekamu) Hurufa Boombii-Jaanmeedaa jedhamuun beekamu) Qaalee-Askoo Didiimtuu-( kan yeroo ammaa Shagolee Meedaa  jedhamuun beekamu) Harbuu Irreechaa- ( kan yeroo ammaa  Raas Hayluu Safar jedhamuun beekamu) Sulula Garbii- ( kan yeroo ammaa Taklahayimaanot  jedhamuun beekamu) Boroo Kormaa-( kan yeroo ammaa  Gollaa Mikaa’el  jedhamuun beekamu) Qabbanaa’aa- ( kan yeroo ammaa Qabbannaa  jedhamuun beekamu)  Maddi: Kitaaba Yawugganaa Dirsatoochinnaa Yataariik Iwunatooch

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817149
Har'a/TodayHar'a/Today3064
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7729
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817149

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.