Dur durii Oromoo keessaa

30 Nov 2015

(Waaqshuum Fiqaaduutiin)

Bara durii jaartii qofaashee jiraattu tokkotu ture. Jaartiin kunis sangaa tokko qabdi turte. Hattuun sangaashee kana fudhachuuf yeroo mara yaalii godhaa ture. Jaartiin kunis kana waan beektuuf halkan osoo hin rafni ibidda qaqqaammachaa sangaashee kana eeggachaa bulti turte. Garuu gaaf tokko akka tasaa hirribaan mo'amtee yommuu raftu, hattuun mana cabsee itti seene. Isheenis naasuudhaan hirribaa yommuu dammaqxu, hatticha sangaa jalatti argitee waan gootu wallaalte. Sababiinsaa yoo iyyitee, hattichi ishee ajjeesa, yoo calliste immoo sangaashee fudhatee deema. Isheenis baay'ee erga dhiphattee booda akkaaataa hatticha itti qabsiistu yaadni dhufeef. Sana booda akkuma dur gootu ibidda qabsiifattee wandaboo ofirraa fuutee qullaashee qaqqaammachuuti kaate.Yeroo kana hattichi qullaashee afaan banee ilaaluu eegale. Jaartiinis of jala ilaaltee qaamni koo duroo fayyaa ture, amma maaltu akkas na tarsaase jettee iyyuu jalqabde.Ollaanis iyya birmachuuf manashee dhufanii maal taate jedhanii gaafatan. Isheenis “namicha sangaa koo jala ta'aa jiru kana naa qabaa, hattuudha jettee qabsiifte” jedhama.

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001638223
Har'a/TodayHar'a/Today6364
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6263
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week628
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1638223

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.