Bakkeewwan turizimii daaw'achuun dinagdee biyaa bayyanachiisuudha (Haroo Wanchii) Turiizimiin biyya keessaa dagatamaa jiraachuusaatiin sadarkaa gadaanaa irratti kan argamu ta'uu ogeeyyonni…
Ijaarsi hidha guddicha Itoophiyaa biyyattii bira darbee ardii Afrikaatti biyyoota zoonichaatiif bu'aa dinagdee olaanaa waan qabaatuuf si'aayinaan xumuramuu akka qabu…
Galiin gibiraa haala kamiinuu sassaabamu hatamuu hinqabu Galiin gibiraa akka biyyaattis ta'e naannoleetti sadarkaa sadarkaan sassaabamu harcaatii tokko malee walittiqabuuf…
Beeladoota Paarkii Gaarren Biyyaalessaa Baaleetti argaman keessaa Itoophiyaan qabeenya hawata turistii uumamaafi namtolcheetiin kan badhaate taatus bu'aan damecharraa argamaa jirtu…
Oromiyaan lafa badhaatuufi misooma qonnaatiif mijataa ta'e kan qabduudha. Qonni utubaa dinagdee biyyaa akkuma ta'e Oromiyaanis gahee dinagdee qonnaa irra…
Finfinnee: Ga'eessa umrii 42 kan ta'an Doktar Abiyyi Ahmad ministira muummee Itoophiyaa ta'anii biyyaafi ummata Itoophiyaa tajaajluuf Wiixata darbe paarlaamaatti…
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa muudama Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmad Bitooteessa 24 bara 2010 erga raggaasisee booda dhimmoota siyaasaa,…
Ijaarsisaa Bitootessa 24 bara 2003 kan eegalame Hidhi Guddicha Haaromsa Itoophiyaa hirmaannaa ho'aa ummata Itoophiyaa guutuutiin adeemsifamaa jira.Waggaa torbaffaan ijaarsi…
Baay'inni ummataa yeroorraa yerootti dabalaa jiruun walqabatee carraan hojii kanaan walgitu dhabamuunsaa kutaalee hawaasaa keessumaa dargaggootarratti dhiibbaan uumu akka laayyootti…
Itoophiyaan guddina dinagdee waaraa galmeessisuuf karoorfattee xiyyeeffannaan tattaafataa jirti. Tattaaffii taasisaa jirtuunis haalota karooricha milkeessuu dandeessisaniifi sadarkaa yaadamerraan ga'an mijeessuurratti…
Addunyaa tokkittii dhalli namaafi uumamamni gara garaa irra jiraatu kana keessa walcaalmaafi garaagarummaan jiru guddaa waan ta’eef wayita yaadaan xiinxalamu…
Ergamni Ministeera Dhimmaa Alaa Itoophiyaa hariiroo dippilomaasi cimsuudha. Kunis, hariiroo biyyattiin biyyoota alaa waliin qabdu gama hundaan fooyya'uun milkaa'aa akka…
Guddina dinagdee saffisaafi itti fufiinsa qabu qabatamaan lafa qabsiisuuf sosochiin damee manufaakcheriingiin taasifamu murteessaa ta’uusaa kan falmisiisu miti. Biyyootni guddatan…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001448069
Har'a/TodayHar'a/Today7339
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8690
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week23289
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1448069

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.