Beeladoota Paarkii Gaarren Biyyaalessaa Baaleetti argaman keessaa Itoophiyaan qabeenya hawata turistii uumamaafi namtolcheetiin kan badhaate taatus bu'aan damecharraa argamaa jirtu…
Oromiyaan lafa badhaatuufi misooma qonnaatiif mijataa ta'e kan qabduudha. Qonni utubaa dinagdee biyyaa akkuma ta'e Oromiyaanis gahee dinagdee qonnaa irra…
Finfinnee: Ga'eessa umrii 42 kan ta'an Doktar Abiyyi Ahmad ministira muummee Itoophiyaa ta'anii biyyaafi ummata Itoophiyaa tajaajluuf Wiixata darbe paarlaamaatti…
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa muudama Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmad Bitooteessa 24 bara 2010 erga raggaasisee booda dhimmoota siyaasaa,…
Ijaarsisaa Bitootessa 24 bara 2003 kan eegalame Hidhi Guddicha Haaromsa Itoophiyaa hirmaannaa ho'aa ummata Itoophiyaa guutuutiin adeemsifamaa jira.Waggaa torbaffaan ijaarsi…
Baay'inni ummataa yeroorraa yerootti dabalaa jiruun walqabatee carraan hojii kanaan walgitu dhabamuunsaa kutaalee hawaasaa keessumaa dargaggootarratti dhiibbaan uumu akka laayyootti…
Itoophiyaan guddina dinagdee waaraa galmeessisuuf karoorfattee xiyyeeffannaan tattaafataa jirti. Tattaaffii taasisaa jirtuunis haalota karooricha milkeessuu dandeessisaniifi sadarkaa yaadamerraan ga'an mijeessuurratti…
Addunyaa tokkittii dhalli namaafi uumamamni gara garaa irra jiraatu kana keessa walcaalmaafi garaagarummaan jiru guddaa waan ta’eef wayita yaadaan xiinxalamu…
Ergamni Ministeera Dhimmaa Alaa Itoophiyaa hariiroo dippilomaasi cimsuudha. Kunis, hariiroo biyyattiin biyyoota alaa waliin qabdu gama hundaan fooyya'uun milkaa'aa akka…
Guddina dinagdee saffisaafi itti fufiinsa qabu qabatamaan lafa qabsiisuuf sosochiin damee manufaakcheriingiin taasifamu murteessaa ta’uusaa kan falmisiisu miti. Biyyootni guddatan…
Dhaabbilee misoomaa mootummaa waggoottan hedduuf tajaajila garaa garaa kennaa turaniifi kennaa jiran gurguudhaan gara dhaabbilee dhuunfaa biyya keessaafi alaatti dabarsuun…
Dhufiinsi isaa biyyoota Paasfikii akka ta’e kan himamu, Geeriin Ameerikaa Kaabaa kun kutaalee biyyattii garagaraa weeraruun bal’inaan balaa geessisaa waan…
Itoophiyaan qabeenya beeyladaatiin badhaatuufi biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa duraarratti maqaa dhahamtuudha. Biyyattiitti qabeenya beeyladaa teknolojiidhaan deggaruun, dinagdee biyyattiif akka ooluuf…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001136447
Har'a/TodayHar'a/Today3788
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6436
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week31923
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1136447

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.