Warshaaleen paarkicha keessatti omisha eegalan carraa hojii uumaa jiru Itoophiyaan baroota hedduuf biyyoota lixaa biratti maqaa hiyyummaatiin kan beekamtu yoo…
Ummatni addunyaa harka walakkaa ta'u hiyyummaa keessa kan jiraatu ta’uu ragaaleen Mootummoota Gamtoomanii ni mul’isu. Kunis namoota torba keessaa tokko…
Obbo Aandu’aalam Wubisheet Sirnoota Itoophiyaan kanaan dura dabarsite keessaa laga Abbayyaa hidhuuf hawwiinsaa jiraatus hojiitti hiikuun waan ulfaateef baroota hedduuf…
Oboo Nugusuu Zoodee Buttaa Qonnaan bulaa Godina Shawaa Bahaa, Aanaa Luumee Ganda Baallii Yeboo kan ta’an Obbo Nugusuu Zoodee Buttaa…
Ijaarsi Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa hirmaannaa lammiilee biyyattiitiin eegalamee adeemsifamaa jiru waggoota jaha lakkoofsisaa jira. Haaluma ministirri muummee duraanii, Obbo…
Qonnaan bulaa Umar Gishuu Qonnaan bulaan tokko fayyadamtummaasaa bu’aa qonnaatiin mirkaneeffachuuf sanyiilee filatamoo gara garaatti fayyadamuufi gauddistuu callaatiin deeggaramuu akka…
Idustirii nyaata hudhaalee dandamatanii hojiirratti argaman Carraa bal’aa gama dhiyeessa meeshaalee dheedhiitiin jiruun wayita walbira qabamu guddinni industirii nyaataa biyya…
Guddina dinagdee ariifachiisaa galmeessaa jirtuun Itoophiyaan fudhatamummaa guddaa addunyaarraa gonfachaa jirti. Kana malees, hula daldalaafi siyaasaanis kallattii murteessaarratti argamuunshee barbaachisummaanshee…
Itoophiyaan meeshaalee gara garaa maallaqa guddaan alaa galchitu keessaa dhibbantaan 90 geejjiba dooniitiin kan galan yoo ta’u, turtii meeshaaleen kunniin…
Ardiin Afrikaa qabeenya misooma beeyladaatiin kan beekamtu yemmuu taatu, faayidaan hanga ammaa ardittiin damee kanarraa argachaa turte garuu gadaanaa ta'uutu…
Keenyumaan keenya guddifnaa Kan biraa eenyu eeggannaa Biyyaaf kan jiru lammii qofaa Kan biraa eenyu itti nuu dhufaa Gibiraafi taaksiin…
Intarpiraayizoonni damee manufaakchariingiirratti bobba'an guyyuu hojiisaanii tarkaanfachiisaa egeree dinagdee biyyattiif ce'umsa gara industiriitti taasifamaa jiruuf ulaa banaa jiru. Dameen manufaakchariingii…
Doktar Mulaatuun doktireetii kabajaa wayita fudhatanitti Ji’oota ja'an darban qofatti dhaabbileen jajjaboon biyyoota alaa Itoophiyaatti invasti gochuuf sochii taasisuu isaanii…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000418586
Har'a/TodayHar'a/Today1391
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1298
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4570
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month32935
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days418586

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.