Kaabtaamuu Ayyalaa (Piroofeesara Gargaaraa, Yunivarsiitii Arsii) Yeroo gannaa kana dargaggoonni baay’een hojiilee tola ooltummaarratti hirmaatu. Hunda caalaa barattoonni sadarkaa lammaffaafi…
Itoophiyaan hongee bara darbe gaaga’ama guddaa dhaqqabsiise dandamachuun tarree biyyoota guddina dinagdee saffisaa galmeessisaa jiranii hiriiruun addunyaarraa dinqisiifannaa guddaa gonfachuu…
Hidhi guddaan haaromsa Itoophiyaa humna ibsaa meegaa waattii 6000 maddaisiisuufi akka Afrikaatti tokkoffaa ta’e guyyaa dhagaan bu’uuraasaa taa’ee eegalee qabeenya…
Waa'een qulqullina barnootaa, babal'achuu manneen barnootaa idileen alaa, waa'een ittifayyadama ambulaansii, pirojektota fayyaa ijaarsisaanii boodatti harkifateefi kanneen kana fakkaatan dhimmoota…
Obbo Mulugeetaa Sa'id Itoophiyaan albuudaalee gara garaa sharafa alaa guddaa argamsiisuu danda'an alatti ergaa kan jirtu yoo ta'u, isaan kana…
Aadde Zayitunaa Bashuu, Magaalaa Baatuutti dukkaanaa (suuqii) shaqaxaa xiqqoo wayii qarqara daandii guddicha magaalattii qaxxaamuree gara kallattii kibbaatti geessuurratti dalagu.…
Sirni eebba giddugala gabaa WMO Adaamaa wayita gaggeeffametti Waldaan Misooma Oromiyaa (WMOn) hundeeffamasaarraa kaasee barnoota qulqullina qabu waliin ga'uun alatti…
Misooma paarkii idustirii hanqina sharafa alaa furuuf abdatame Guddina si’ataa biyyi keenya galmeessaa jirtuun walqabatee hangi bajataa waggaadha gara waggaatti…
Miseensonni caffichaa keessaa tokko wayita gaafii dhiyeessanitti Caffeen Oromiyaa yaa'iisaa idilee 6fa, waggaa 2fa, bara hojii 5fa Adoolessaa 8 hanga…
Yeroo hedduu warshaalee guguddaan biyyattii irraa jalaan babal'achaa dhufuun walqabatee, humni namaa ga'umsaafi dandeettii qabu dhabamuun akka rakkoo bu'uuraatti abbootii…
Warshaaleen paarkicha keessatti omisha eegalan carraa hojii uumaa jiru Itoophiyaan baroota hedduuf biyyoota lixaa biratti maqaa hiyyummaatiin kan beekamtu yoo…
Ummatni addunyaa harka walakkaa ta'u hiyyummaa keessa kan jiraatu ta’uu ragaaleen Mootummoota Gamtoomanii ni mul’isu. Kunis namoota torba keessaa tokko…
Obbo Aandu’aalam Wubisheet Sirnoota Itoophiyaan kanaan dura dabarsite keessaa laga Abbayyaa hidhuuf hawwiinsaa jiraatus hojiitti hiikuun waan ulfaateef baroota hedduuf…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000476014
Har'a/TodayHar'a/Today402
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1368
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week8780
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month22115
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days476014

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.