“Doktar Abiyyi Ahmad baga gammaddan, jabaadhaa” -Doktar Nagaasoo Gidaadaa

06 Apr 2018

Finfinnee: Ga'eessa umrii 42 kan ta'an Doktar Abiyyi Ahmad ministira muummee Itoophiyaa ta'anii biyyaafi ummata Itoophiyaa tajaajluuf Wiixata darbe paarlaamaatti dhiyaatanii sagalee guutuudhaan moggaafamuunsaanii ni yaadatama.
Gaazexaan Bariisaa ministira muummee ta'anii muudamuu Doktar Abiyyi kanarratti hayyuu seenaafi siyaasaa kan ta'an, pirezdaantii duraanii Mootummaa RFDI, Doktar Nagaasoo Gidaadaa miira itti dhagahame hubachuuf haasofsiiseera. Ibsi isaan kennanis akka armaan gadiitti dhiyaateera.
Anis akkuma nama tokkootti ministira muummee ta'uu Doktar Abiyyitti daran gammadeera. Oromoon bakka kana qabachuusaatti gammadeera. Yoo seenaa ilaalle Oromoon warra Yajjuutii eegalee kun ta'ee hinbeeku. Oromoodha jedhamanii yaadamaa kan turan Jeneraal Tafarii Bantiidha. Isaanis waggaa tokkoofi walakkaa qofaaf pirezdaantummaan biyya kan bulchan.
Dur nama tokkotu mataa biyyaa ta'a ture. Amma garuu sirna kana keessa mootii tokko wanti jedhamu hinjiru. Ta'us ummata tokko keessaa namoonni taayitaa hirataniis haa ta'uu utuu hinhiratiin pirezdaantiin pirotokoliidhaan daran olaanaadha. Kan ittaanu afyaa'iidha. Sadaffaan ministira muummeedha.
Oggaa akka jiddugaleessaatti ilaalamu ammoo Finfinnee jiddugaleessa biyyaati. Kantiibaa magaalaa kanaa ta'uunis iddoo cimaadha. Kanaaf taayitaawwan guguddoo kanneen kan qabate Oromoodha.
Waan labsame hojiirra oolchuurratti ittigaafatamaa murteessaan ministira muummeedha. Namni keenya ministira muummee ta'uunsaa yoo qofaasaa murteessuu baateyyuu isatu ittigaafatama.
Kanaaf Doktar Abiyyi taayitaa guddaa kana qabachuun seenaa Oromoo keessatti waan guddaadha. Akkuma lammii Oromoo tokkootti anis gammadeera;carraa kana argachuu keenyaan. Haa ta'u malee waan dhaabni jiruuf waantota hunda isaan qofatu murteessa jechu miti. Wajjummaan murteessu.
Mootummaa isaan ogganan qofatu biyya kana jijjiira jechuu waan hintaaneef milkaa'ina karoorasaaniitiif ummanni hirmaatee walgargaaruu qabna.
Haasaa Wiixata darbe Doktar Abiyyi taasisan gama hundaanuu yoo ilaalame biyya kanatti taasifamee hinbeeku. Haasaansaanii haalaan qofa otoo hintaane qabiyyeedhaanis adda. Haasaansaanii jijjiiramoonni heddu biyya kanatti akka dhafan kan abdachiisuudha. Kanattis daran gammadeera. Kan jedhame kana hojiirra oolchuuf tattaafachuun barbaachisaadha. Isaanis raawwiisaa cimanii akka hordofan ni abdanna, ni ammanna.

Charinnat Hundeessaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001641914
Har'a/TodayHar'a/Today2902
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4319
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1641914

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.