Daandii haaraa ijaaruu waliin kan ijaarame suphuunis dhimma xiyyeeffannaa barbaaduudha Hojiilee waggoota darban keessa gama waliinga'iinsa barnootaa, fayyaa, bishaaniifi daandiitiin…
Miirri walitti ida’amuu sosochii haaromsaan eegale qabatamaan mirkaneessuun Itoophiyaa haaraa walqixxummaan sabaaf sablammiilee keessatti mirkanaa'e hundeessuuf aggaamamee hojjetamaa jira. Adeemsuma…
Dilbata darbe kan yaadaan giraaba hinqaarine waan jiru hinfakkaatu. Yaada waggaa dheeraa, kan nagaan ni bu'a jedhamee hineegamne obboloota lamaan…
Dilbata darbe kan yaadaan giraaba hinqaarine waan jiru hinfakkaatu. Yaada waggaa dheeraa, kan nagaan ni bu'a jedhamee hineegamne obboloota lamaan…
Obbo Waaqwayyaa Toleeraa Akka biyyaattis ta’u Oromiyaatti rakkooleen damee barnootaa keessa jiran hedduudha. Kanneen keessaa mirga barsiisotaa karaa guutuu ta’een…
Walitti dhufeenya lammiilee gaanfa Afrikaa cimsuun dhimma yeroo kanaati Ministirri Muummee mootummaa Rippabilikii Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa (RFDI) Doktar Abiyyi Ahmad…
Konfaransii dhaabbattummaa 8fa DhDUO Waxabajjii 3 hanga 5 bara 2010tti Adaamaa, Galma Abbaa Gadaatti adeemsifamaa turerratti dhaabbbatichi rakkoolee ilmala haaromsaa…
Addi Dimokraatawaa Oromoo (ADOn) Obbo Leencoo Lataatiin ogganamu eddii hundaa'ee waggoota muraasa lakkoofsiseera. Addichi waggoota kanneen keessatti qabsoo dimokraatawaa gochuuf…
Heeraaf amanamuudhaan dhaaba siyaasaa kam irraayyuu bilisa ta'ee sabootaafi sablammoota giddu-galeessa godhachuun daangaa biyyaa kabajchiisuufi nageenya mirkaneessuu, fedhiifi faayidaa ummataafi…
Oggantoota DhDUOfi ADO wayita marii adeemsisanitti Gareen jilaa Adda Dimokraatawaa Oromoo (ADO) miseensota shan qabu waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseef fudhachuun…
DhDUOn dhaabbilee haadholii afran ADWUI keessaa isa tokko yoo ta’u, aantummaa uummatasaaf qabu mirkaneessuuf hojjechaa kan ture yoo ta'u, jijjiirama…
Rakkooleen bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraa biyyattii keessatti babal’achaa waan dhufaniif, nagaafi tasgabbiin itti fufiinsa qabu akka hinjiraanne taasiseera. Kanarraa kan…
Caffeen Oromiyaa, yaa'isaa torbaffaa tibbana geggeeffateen raawwii karooraa baatii ja'aa nanannichaarratti mari'ateera. Yaa'icharrattis dhimmooti hawaasumma, siyaasaafi dinagdee naannichaarratti xiyyeeffannaa mariichati.…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001638212
Har'a/TodayHar'a/Today6353
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6263
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week617
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1638212

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.