Gochoonni misooma waliinii gufachiisan misooma jibbuurraa maddu Misoomaan ala biyya miilla lamaan dhaabbate arguun abjuudha. Addunyaa marti kan hubatee fuulasaa…
Hariiroo biyyi keenya biyyoota addunyaa waliin qabdu yeroodhaa gara yerootti guddataa jira. Haala qilleensa mijaawaafi teessuma lafaatiin biyyattii cinatti kallattiin…
Itoophiyaan bulchiinsa sirna dimokraatawaa ammaa kana osoo hinargiin baroota dheeraaf mirgi namummaafi dimokraasii lammiilee dhiitamaa sirna bittaa nama nyaataa hedduu…
Jeequmsa bara darbe kutaalee Itoophiyaa garagaraa keessatti ka'aa turan heera biyyi keenya ittiin bulaa jirtu gaaffii keessa waan galcheef ykn…
Tibbana dhimmoota wayitaawaa, sochii biyyattiin keessatti argamtuufi taateewwan gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaarratti tibbana Ministirri Waajjira Dhimmootaa Kominikeeshinii Mootummaa Federaalaa, Dr.…
Guyyaan mirga bitattoota addunyaa bara 1983 irraa eegalee waggaa waggaan Bitootessa 6 kabajama. Guyaan kun akka biyyaalessaatti yeroo 4faf mataduree,…
Obbo Laggasaa Nagawoo Rakkoolee bulchiinsa gaariifi kanneen biroon walqabatanii ummata biyyattii, keessumaa kan Oromiyaa komii guddaaf saaxilan furuuf mootummaan naannichaa…
Obbo Laggasaa Nagawoo Rakkoolee bulchiinsa gaariifi kanneen biroon walqabatanii ummata biyyattii, keessumaa kan Oromiyaa komii guddaaf saaxilan furuuf mootummaan naannichaa…
Obbo Addisuu Araggaa Bara darbe jeequmsi babal'achuufi boora'uu nageenyaa biyya keenya mudatee tureen walqabatee mootummaan labsii yeroo hattammaa baatiiwwan ja'aaf…
Hirmaattota waltajjii Magaalaa Sabbataa keessaa Ummanni biyya keenyaa sirnoota bulchiinsa mootummaa adda addaa keessummeessaa turaniiru. Isa kaan dhiisnee kanuma yeroo…
Biyya kamuu keessatti misoomni mootummaafi ummataan dalagamaa jiru galma gahuu kan danda'u yoo dargaggoonni ciminaan hirmaannaa taasisaniidha. Hirmaannaan dargaggootaafi dubartootaa…
-Dr. Nagarii Leencoo Ministirri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshii Mootummaa Federaalaa, Dr. Nagarii Leencoo tibbana gaafiilee haala wayitii biyyattiirratti gaazexeessitoota biraa dhiyaataniif…
Kiraa sassaabdummaa hundeerraa gogsuuf hunduu ga’eessaa haa ba’u Rakkoon sassaabdummaa kiraa adda durummaan qabsoo walirraa hincitne kan barbaadudha. Gochi sassaabdummaa…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000384400
Har'a/TodayHar'a/Today605
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1689
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week9885
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month35684
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days384400

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.