Kufaatii mootummaa abba irree biyyattii, bulchiinsa Ziyaad Barreetii as nageenyi Somaaliyaa akka dhallaaduu bishaan keessaa oliifi gad raafamuu eegale. Dimokraasiin…
Biyya keenyatti walitti bu'iinswwan yeroowwan adda addaatti sababoota gara garaatiin uumamaniin lubbuun namaa marartuun, qabeenyi itti dafqameefi dhama'ame horatame baduufi…
Pirezidaantonni naannolee wayita waltajjicha oggananitti Mariin waliinii ummatoota Amaaraafi Oromoo pirezidantota naannolee lamaaniitiin ogganame tibba Magaalaa Baahirdaaritti adeemsifameera. Pirezdaantiin Bulchiinsa…
Simannaa Fiicheetti jilichaaf taasifame Tokkummaan ummatoota Oromoofi Amaaraa jidduu ture cimee akka ittifuuf gooqasaanii akka bahatan miseensonni garee jilaa konfaransii…
Biyya kamiifuu nageenyi bu’uura waa hundaa ta’uun waan haalamu miti. Kunis, nageenyi jiraannaan lammiileen martuu jiruufi jireenya isaanii haalaan gaggeessaffu,…
Sochiin dhiyeenya kana maqaa hiriiraa nagaatii dhiheenya kana magaalota Oromoo tokko tokko adeemsifamaa ture faayidaarra miidhaansaa akka caalu himamaa tureera.…
Wayita seerri Gadaa maccaa lallabametti Oromoon Maccaa gosa Oromoo Oromiyaa Dhihaa keessa jiraatuudha. Macci naannawa Laga Mormor ('Blue Nile') gara…
Konfiransiin Dhaabbatummaa 7fa DhDUO, Wiixatarraa eegalee guyyoota afuriif Adaamaa, Galma Abbaa Gadaatti adeemsifameera. Ajandaawwan konfiransichaas, injifannoowwan hanga ammaatti sochii haaromsaatiin…
Aadde Daagmaawit Mogas Itoophiyaan haaromsa gadifageenyaa erga eegaltee, gama hawaas-dinagdeefi siyaasaatiin jijjiiramoonni hedduun galmaa'aati kan jiran. Keessumaa seektaroota hawaasni bal'inaan…
Paartileen siyaasaa wayita marii’atan Paartiileen siyaasaa seera qabeessaan biyyattii keessa socho’aa jiran ADWUI dabalatee waliigltee siyaasaa uumuuf bara darberraa kaasee…
Wayita badaasni kennametti Namni jireenya keessatti jaalalaan waliin jiraachuu hinfeene waan jiru hinfakkaatu. Waljaalalli jiraatullee, jireenya hawaasummaa keessatti walitti bu'iinsi…
Alaabaan faajjii aarsaan qabsaa’otaa itti calaqqisuufi ibsituu eenyummaa biyyaa waan ta’eef kabajni isaaf taasifamuu qabu cimuun irra jiraata. Kabajni asxaa…
Alaabaan calaqqee biyya tokkooti, ummata biyya tokkoofis ibsituufi kabajasaati. Biyya tokko biyya biraarraa adda baasanii beekuuf alaabaan shoora guddaa qaba.…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000725443
Har'a/TodayHar'a/Today1747
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3532
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week6057
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month73143
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days725443

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.