Jeequmsa bara darbe kutaalee Itoophiyaa garagaraa keessatti ka'aa turan heera biyyi keenya ittiin bulaa jirtu gaaffii keessa waan galcheef ykn…
Tibbana dhimmoota wayitaawaa, sochii biyyattiin keessatti argamtuufi taateewwan gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaarratti tibbana Ministirri Waajjira Dhimmootaa Kominikeeshinii Mootummaa Federaalaa, Dr.…
Guyyaan mirga bitattoota addunyaa bara 1983 irraa eegalee waggaa waggaan Bitootessa 6 kabajama. Guyaan kun akka biyyaalessaatti yeroo 4faf mataduree,…
Obbo Laggasaa Nagawoo Rakkoolee bulchiinsa gaariifi kanneen biroon walqabatanii ummata biyyattii, keessumaa kan Oromiyaa komii guddaaf saaxilan furuuf mootummaan naannichaa…
Obbo Laggasaa Nagawoo Rakkoolee bulchiinsa gaariifi kanneen biroon walqabatanii ummata biyyattii, keessumaa kan Oromiyaa komii guddaaf saaxilan furuuf mootummaan naannichaa…
Obbo Addisuu Araggaa Bara darbe jeequmsi babal'achuufi boora'uu nageenyaa biyya keenya mudatee tureen walqabatee mootummaan labsii yeroo hattammaa baatiiwwan ja'aaf…
Hirmaattota waltajjii Magaalaa Sabbataa keessaa Ummanni biyya keenyaa sirnoota bulchiinsa mootummaa adda addaa keessummeessaa turaniiru. Isa kaan dhiisnee kanuma yeroo…
Biyya kamuu keessatti misoomni mootummaafi ummataan dalagamaa jiru galma gahuu kan danda'u yoo dargaggoonni ciminaan hirmaannaa taasisaniidha. Hirmaannaan dargaggootaafi dubartootaa…
-Dr. Nagarii Leencoo Ministirri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshii Mootummaa Federaalaa, Dr. Nagarii Leencoo tibbana gaafiilee haala wayitii biyyattiirratti gaazexeessitoota biraa dhiyaataniif…
Kiraa sassaabdummaa hundeerraa gogsuuf hunduu ga’eessaa haa ba’u Rakkoon sassaabdummaa kiraa adda durummaan qabsoo walirraa hincitne kan barbaadudha. Gochi sassaabdummaa…
Wayita mareen taasifameetti Konfiransiin Waldaa Dargaggoota Oromiyaa damee Finfinnee torbanuma kana keessaa Magaalaa Finifnnee, Jiddugala Aadaa Oromootti gaggeeffameera. Dargaggoonni konfiransicharratti…
Biyya keenyatti waggoota digdaman darban keessa xiqqaatus guddatus jijjiiramoonni gama misoomaafi dimokraasiitiin argaman hedduudha. Haa ta'u malee adeemsa kana keessatti…
Sochiilee misooma biyya tokkoo keessatti tattaaffii mootummaan taasisu maddiitti hirmaannaan hawaasa bal'aafi abbootii qabeenya dhuunfaa murteessaadha. Guddina si'ataa waggoota muraasa…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000314425
Har'a/TodayHar'a/Today1373
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1293
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week2999
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month40761
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days314425

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.