Waggoota muraasa dura oggaa biyyoonni adda addaa nagaa keessoosaanii dhabanii rakkoo guddaa keessa turan ni yaadanna. Biyyoonni akka Siriyaa, Yaman,…
“An siibeekaan dur hafee; dhimma abbaatu beekaa,ansiibeekaan ilma ormaa nugodhe ilmoo deegaa,hidhamaa ajjeefamaa as geenye bara eegaaabadan hindagannuu ega argannee…
Itoophiyaatti dallaan jibbiinsaafi shakkii sirnoota mootummaa adda addaa keessatti bifa jijjiirratanii mul'achaa turan guddina biyaa quucarsaa, ummatoota biyyattii gidduuttis summii…
Biyyi keenya seenaashii keessatti dura bu'aa akka Doktar Abiyyi Ahmadiifi Obbo Lammaa Magarsaa jaalalaafi onnee ummataa keessa seene argattee beekti…
Biyyi keenya seenaashii keessatti dura bu'aa akka Doktar Abiyyi Ahmadiifi Obbo Lammaa Magarsaa jaalalaafi onnee ummataa keessa seene argattee beekti…
Barattoonni yunivarsitiiwwan adda addaarraa qabxii olaanaadhaan barana eebbifamuunii badhaasa meedaaliyaa warqii argatan 400 ta'an torban dhufu ministira muummee mootummaa RFDI,…
Bajanni akka biyyaattis ta'e naannootti waggaa waggaan ramadamu kaayyoo qabameef qofa akka ooluuf to'annaafi hordoffii cimaa taasisuun barbaachisaadha. Argannoowwan odiitii…
Biyya keenyatti milkaa'inni gama babal'isa dhaabbilee barnootaa keessumaa yunivarsitootaatiin waggoota darbanitti galmaa'e daran olaanaadha jechuun ni danda'ama. Dhaabbileen barnoota olaanaa…
Itoophiyaan qabeenya albuudaa kanneen akka warqii, gaazii uumamaa, boba'aa, pootaashiifi kanneen biroo kan qabdu ta'uu qorannoowwan yeroowwan gara garaatti geggeeffamaniin…
Koreen raawwachiiftuu hojii ADWUI dhiyeenya kana waldhabdeen Itiyoo-Ertiraa gudduu jiru karaa nagaafi mariitiin akka furamuuf waamicha taasiseera. Kana jechuun dhimma…
Biyyoonni ollaa lamaan afaan, aadaafi duudhaalee walfakkaatoo biroo waliin qooddatan, Itoophiyaafi Eertiraan waggoota 27 darbaniif guutummaatti nagaa argatanii hinbeekan. Hanga…
Heerri Mootummaa RFDI, keeyyanni 44 mata duree mirga nageenya naannawaa jedhu, keeyyata xiqqoo 1 jalatti “Namoonni hundumtuu naannawa qulqulluufi fayyaqabeessa…
Gibirri (taaksiin) tooftaa mootummaan seeraafi danbiirratti hundaa'ee ummataafi dhaabbileerraa galii itti walitti qabee deebisee misooma biyyaatiif oolchuudha. Gibirri kallattii, alkallattiifi…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817138
Har'a/TodayHar'a/Today3053
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7718
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817138

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.