Saboonni, sablammoonniifi ummatoonni 76 kan keessa jiraatan Itoophiyaatti sirmi mootummaa alwaalta'aan (federaalawaa) eddii hojiirra oole waggoota kurnan sadii hinceene. Sirni…
Itoophiyaan biyya seenaan, afaan, aadaafi duudhaan sabootaaf, sablammiileefi ummatashii awwaalamee hiyyummaafi boodatti hafummaan man'ee irratti ijaattatee turte ta'uun yaadannoo yeroo…
Waggaa 23n har'aa, dhuma ji'a Sadaasaatti lammiileen biyyattii marti bakka buutotasaanii fedhii ofiitiin filatanii Finfinneetti ergan. Namoonni bakka bu'ummaan argamanis…
Karoorri Guddinaafi Tiraanisformeeshinii lammaffaan waggaa shaniif hojiirra oolaa jiru eddii ragga'ee hojiitti seenamee waggaa sadaffaa keessa kan jiru yoo ta'u,…
Baatii darberraa kaasee sababa walitti bu'iinsa daangaatiin rakkooleen nageenyaa kutaalee biyyattii keessatti uumamuunsaanii ni yaadatama. Walitti bu’iinsawwan kanaanis lubbuun lammiilee…
Konfiransiin dhaabbatumaa DhDUO torbaffaa Onkoloolessa 19 hanga 23tti bara 2010 Adaamaa, galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa ture kaleessa xumurameera. Hirmaattonni konfiransichaas…
Sagantaalee wabii hawaasummaa babal'isuufi cimsuuf maanguddoonniifi miidhamtoonni qaamaa adeemsa siyaasaa, misooma dinagdeefi hawaasummaa biyyattii keessatti hirmaachuun fayyadamoo akka ta'an gochuun…
“Nuti saboonni, sablammoonniifi ummatoonni Itoophiyaa biyya keenya, Itoophiyaa keessatti nageenyi waaraafi dimokraasiin wabii qabu akka dhugoomuuf, akkasumas guddinni dinagdeefi hawaasummaa…
Walga'iin wajjummaa Manneen Marii Bakka Bu’oota Ummataafi Federeeshinii 5fa, bara hojii 3fa Wixata darbe haasaa kallattii xiyyeeffannaa mootummaa agarsiisu, pirezidaantiin…
Bara mootii gonfoo keessa mootii Abbaa Jifaar ilmisanii alaa ol seennaan, kursii isaaniirraa ol ka'anii, “Nooruu ilma koo” jennaan namoonni…
Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatuu ta'uusheetiin bakkeewwan hawwata turistii hedduu qabdi. Kana malees hojiilee namtolchee hawwata turistii ta'aniinis badhaatudha. Haata'u malee…
Jireenya dhala namaa keessatti gaddiifi gammachuun, yaaddoofi yaaddoo keessaa ba'uun, boo'uufi kolfuun walumaagalatti faallaan waa lamaa kan mudatudha. Muuxannoorraa akka…
Akka ragaaleen qorannoo waggoota muraasa dura adeemsifamanii ibsanitti Itoophiyaan qabeenya bishaanii meetirik kuubii biliyoona 122 kan qabdu yoo ta'u, kana…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000805606
Har'a/TodayHar'a/Today338
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3337
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week8209
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month45146
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days805606

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.