Barattootaaf ibsi seenaa Gaazexaa Bariisaa wayita kennametti “Ani har'a kanan as dhufe eenyummaan koo, Oromummaan maal akka ta'ee baruufani. Dhugaasaa…
Sadarkaa buufatichi irratti argamu gartokkeen Damee Ijaarsa Bu'uuraalee Misoomaa Geejibaatiin Distiriiktii Suphaa Daandii Naqamteetiin kan ijaaramaa jiru pirojektiin babal'isa buufata…
Hooggantoonni hawaasa tajaajiluuf imaanaa fudhatanii hojjetaa jiran faaydaa dhuunfaasaaniif dursa kennuu akka hinqabne Ittigaafatamtuun Waajjira Giddugaleessaa DhDUO ibsan. Ittigaafatamtittiin Aadde…
Bara 1983 Godina Gujii, Aanaa Oddoo Shaakkisootti kan hundaa'e Dhaabbanni Omisha Warqii Laga Dambii bara 1989 Kaampaanii Miidrook Itoophiyaatti sharafa…
Itoophiyaafi Sudaan dhimmoota faayidaa waliisaanii mirkaneessanirratti waliin hojjechuuf waliigalan. Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad daaw'annaa hojii kaleessaafi dheengadda…
Hanqinaalee qorichaa yeroorraa yerootti Itoophiyaa mudachaa jiran furuuf karoorfamee hojiitti kan seename yoo ta’u, dhiyeessiilee kanaan dura jiraniin alatti dabalataan…
Obbo Ibraahim Sayid Gaazexaan Bariisaa bara 1969 irraa kaasee Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatiin qophaa’uun torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa maxxansiifamaa jira.…
Itoophiyaan hanga har’aatti imaammata afaan barnootaa malee qofaatti imaammata afaanii qopheessuun hojiirra oolchaa waan hinjirreef hayyuuleen qeeqaa turaniiru; wayita ammaas…
Maallaqni maqaa taaksiitiin hawaasarraa sassaabamu kamuu deebi'ee hojii misoomaatiif ooluu qaba Gibirri (taaksiin) tooftaa mootummaan seeraafi danbiirratti hundaa'ee ummataafi dhaabbileerraa…
Sababa walitti bu'iinsa daangaa Naannoo Somaalee Itoophiyaafi Oromiyaa gidduutti jalqaba bara kanaatti mudatee tureen, lammiileen Oromoo kuma 700 ol qe'eesaaniirraa…
Doktar Abiyyi jiraattota magaalattii harka fuudhanitti Fayyadamummaa ummataa mirkaneessuuf ummata wajjin waltaanee hojjenna jedhan Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiy…
Waldaan Misooma Oromiyaa bara hundeeffamasaa waggaa 25fa sababeeffachuun egzibiishiniifi baazaariiwwan gara garaa ayyaanotarratti qopheessuun galiisaa guddisuuf sochiirra jiraachuu ittigaafatamaan waldichaa…
Rakkoon hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti hiddasaa gadi fageeffatee jiru dargaggootarratti hammaachuusaan tasgabbiifi nageenyi biyyittii sadarkaa yaaddessaa keessa galuu danda'eera. Dargaggoon…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001286953
Har'a/TodayHar'a/Today1811
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday4177
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week2442
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1286953

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.