Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa gurmaa'ina kutaa magaalaa hojiirra oolchuuf akka jedhu beeksise. Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Aadde Adaanach Abeebee magaalattiin kutaalee…
-Komishinara invastimantii Itoophiyaa Komishinar Fitsum Araggaa Bara darbe keessa sababa jeequmsaan qabeenyawwan investimantii biyyattii hedduun kan manca'an yoo ta'u, kanaan…
Akka addunyaatti guyyoota waggaa waggaan kabajaman keessaa March-8n guyyaa dubartoota qofaaf qabamuun erga kabajamuu eegalee waggootni hedduu kan laakka'aman yemmuu…
Ilaalchi boodatti hafaan kaleessa, “Dubartiin beektuu hinqabdu, beekaa deessi malee” jedhu gumaata olaanaa dubartoonni guddinaafi qaroomina addunyaa keessatti gumaachaniin burkutaa’eera.…
Rakkoo sassaabdummaa kiraafi bulchiinsa gaarii kaleessa dheengadda biyyittii keessatti hundeesaa gadi fageeffaterraa kan ka’e fayyadamtummaan dargaggootaa osoo hinmirkanaa'in hafeera. kanaanis…
- Konkolaachistoota tokko tokko Paakeejiiwwan eegumsa fayyaa qabatamaan lafa qabsiisuufi tajaajila fayyaa lammiileen argachuu qaban galmaan gahuuf mootummaan karoorfatee dhiyeessii…
*Fooramiin magalotaa 7fa Gondaritti kabajama Guyyaan dubartootaa addunyaa akka biyyattiitti yeroo 41faf kabajamu yeroo jalqabatiif torbee qulqullinaa magaalotaa faana akka…
Yaa'iin idilee 5fa, waggaa 2fa, bara hojii Caffee 5fa Guraandhala 23fi 24 bara 2009 Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti kan ta'aamu…
Komishinar Mitikkuu Kaasaa Misiis Ahunaa Iziyaakonawaa Dinagdeen Itoophiyaa qonnarratti kan bu'uureffate ta'uusaarraan kan ka'e namoota kudhan keessaa saddeet jireenyisaanii roobarratti…
Midhaan nyaataa ummataaf raabsamaa jiru Hongeen miilana Itoophiyaa mudate daran hamaafi waggoota 50n darban keessatti kan ta’ee hinbeekne ta’uu ragaaleen…
Pirezdaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kir daawwannaa Guraandhala 16/2009 eegalee guyyoota sadiif turu taasisuuf kaleessa Finfinnee seenaniiru. Pirezdaanti Saalvaa Kir daawwannaaf…
Ejensiin saaphana odeeffannoo Itoophiyaa waajjiraalee mootummaa ijoo ta'an kanneen akka teelee, humna ibsaa, faayinaansii, daandii qilleensaafi dhaabbilee bizinasiif istaandaardii eegumsa…
Ijaarsi hidhichaa waggaa 5 keessatti % 56 gaheera Ijaarsi Hidha Haaromsa Guddichaa Bitootessa 24 bara 2003 erga eegalee kaasee ummata…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000273058
Har'a/TodayHar'a/Today423
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1220
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week1643
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month26511
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days273058

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.