Hojiin babal'isa Kolleejjii Barnoota Barsiisotaa Fiichee %95 caaluun ibsame Featured

29 Sep 2017

Shawaa Kaabaa Bulchiinsa Magaalaa Fiicheetti pirojektiin dhaabbata barnootaa Baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin qarshii mil. 100 oliin hektaara 17 irratti ijaaramaa jiraachuu Koollejjiin Leenjii Barsiisoota Fiichee beeksise.

Diiniin Kollejjichaa Obbo Salamoon Hayilamaariyaam akka ibsanitti, pirojeektiin kun lafa hektaara 17 irratti qarshii Miliyoona 130 oliin gaggeeffamaa kan jiru yemmuu ta’u ijaarsi kunis gamoo 59 akka ta’eefi kanneenis doormii ciisicha barattootaa, bilookii dareewwan barumsaa, bilookiiwwan yaalii, kaaffee, waajjira bulchiinsaa, nyaanni itti qophaa’u, galma nyaataafi bilookii tajaajila adda addaaf oolan akka ta’e ibsaniiru.

Kollejichi humna simannaa isaa guddisuuf, qulqullina barnootaa mirkaneessuuf ijaarsa kollejjichaa sadarkaa olaanaatti ceesisuu kan dandeessisuufi yeroo ammaas ijaarsiisaa dhibbeentaa 95 ol irra akka gaheefi ijaarsiisaas xumuramee bara 2010tti simannaa leenjifamtoota isaas kan guddisu ta’uu dubbataniiru.

Akkasumas mMootummaan waliingahinsa barnoota sadarkaa 1fa dandeettiifi qulqullinaan horachuuf dhaabbilee adda addaa babal’isuuf kolleejjin Leenjii Barsiisoota Fiichee bara 2005 akka hundeeffame eeranii, dhaabbilee barnootaa babal’isuu qofa osoo hintaane humna namaa gahaa ta’e kan dhaabbilee kana keessa galee hojii dhaloota isaa boruu qaruu keessatti shoora olaanaa taphachuu danda’u qopheessuu irratti hojii barsiisuu bal’aan hojjetamee jira jechuudhaan Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Magaalaa Fiicheetu gabaase.Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001603699
Har'a/TodayHar'a/Today3700
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6809
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11904
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month91741
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1603699

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.