Hospitaalli Qiddus Pheexiroos wal'aansa onneefaa eegale Featured

05 Oct 2017

Maashiniin kun dhibee onnee salphumatti kan adda baasudha

Hospitaalli Qiddus Pheexiroos hawaasa biyyattii dhibee onneefi dhiigaan walqabateen dararamaa jiruuf wal’aansaa kennuu eegaluusaa beeksiseera.

Ministirri Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa, Pirofesar Yifruu Birhaane, sirna eebba hospitaalichaarratti argamuun akka jedhanitti, wayita ammaa rakkoolee hawaasummaa keessaa lammiilee biyyattii daran dhiphisaa jiran keessaa fayyaan isa ijoodha.

Kunis, dhibeewwan kanneen akka onnee biyya keessatti tajaajila wal’aansaa gahaa waan hinargatiiniif hawaasni miidhamaa turuusaafi ammas rakkachaa jiraachuu eeraniiru.

Kana furuuf ammoo mootummaan yeroowwan addaddaatti tarkaanfii fudhachuun naannolee biyyattii gara garaatti buufataalee fayyaafi hospitaalota waliigalaa babal’isuurratti ciminaan hojjechaa jiraachuu himanii, kana maddiittis tajaajiloota kennaman si’eessuufi meeshaaleen ammayyaa hospitaalotatti guutamaa jiru jedhaniiru.

Hospitaalli Qiddus Pheexiroos bara haaraa kanatti hojii idileesaa eegale kun lammiilee dhibee onneefi dhiibbaa ykn hir’ina dhiigaatiin walqabatan akka wal’aansa argatan kan gargaaru ta’uus ministirichi ibsaniiru. Hospitaalichis meeshaalee ammayyaatiin kan guutame waan ta’eef, namoota dhibee kanaan dararamaa jiran akka carraa gaariitti kan fudhatamuudha jedhaniiru.

Daariktarri Ittaanaa Kolleejjii Tajaajila Wal’aansaa Phaawuloos Doktar Birhaanee Radaa'ii gamasaaniin akka ibsanitti, kanaan dura hanqina meeshaalee laabiraatoriirraa kan ka’e namootni dhibee qabamanirraa akka hin fayyineef gufuu guddaa ta’aa tureera.

Rakkoo kana furuuf kolleejjiin hospitaalichaa ministeericha waliin ta’uun tattaaffii gochaa akka jirus himanii, hospitaalichatti namoota dhibee onneetiin rakkatan wal’aanuuf meeshaa ammayyaa ‘x-ray’ maashiniin ‘catila’ jedhamu qarshii miliyoona 200n bitamuusaas ibsaniiru.

Meeshaan kunis sirni onnee dhukkubsattootaa rakkoo maalii akka qabu salphumatti adda baasuun kan argisiisu yoo ta’u, daran ammayyaawaadha jedhaniiru.

Takkaallinyi Gabayyootiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001603695
Har'a/TodayHar'a/Today3696
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6809
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11900
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month91737
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1603695

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.