Manni marichaa qorattoota digrii qabaniin guutuuf kan hojjetu ta'uu ibse

06 Oct 2017

Qorattoota qorannoofi qo'annoo qonnaa digrii lammaffaafi sadaffaa qaban horachuuf kan hojjetu ta'uu Manni Marii Qorannoo Qonnaa ibse.

Waltaasisaa Sekretaariyaatii Qorannoo Qonnaa Mana Marichaa Obbo Makuriyaa Taaddasaa, yaa'ii idilee 2fa mana marichaa Wiixata galma mana marichaatti geggeeffamerratti, kaayyoon manni marichaa hundaa'eef, sirna qorannnoofi qo'annoo deggaruu, waltaasisuufi qajeelchuudha jedhaniiru. Qajeelfamoota ba'aniin sirni qorannoo qonnaa biyyattii wayita sakatta'amanitti ulaagalee qorataan qonnaa guutuu qabuurratti hanqinni akka mul'atu himaniiru. Akkaatuma kanan ulaagaalee qorataan guutuu qabu keessaa tokko sadarkaa barnootaa akka ta'e ibsaniiru.

Biyyattiin qorattoota qorannoo qonnaa digirii sadaffaa qaban %8-10, digirii lammaffaa %35, digirii jalqabaa %60 ta'uu eeraniiru. “Biyyoota guddatanitti namoonni digirii jalqabaa qaban akka qorataatti hinlakkaa'aman” kan jedhan Obbo Makuriyaan, qorattoota digirii sadaffaa qaban %60tti, digirii lammaffaa %40tti guddisuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru.

Obbo Makuriyaan dabalataanis, bu'uuraalee misoomaa qorannoofi qo'annoo ammayyeessuun omishaaleen biyyattii gabaa addunyaarratti dorgomaa akka ta'an kan hojjetan ta'uu eeraniiru.

Dabalaa Taaddasaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001625584
Har'a/TodayHar'a/Today6259
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6404
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week33789
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1625584

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.