“Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti tumsi lammiilee cimuu qaba” -Obbo Siraaj Fageessaa Featured

12 Jan 2018

Rakkoo nageenyaa biyyattii mudateen walqabatee mootummaan tarkaanfiiwwan gara garaa fudhataa jira.

Walga'ii koree raawwachiiftuu hojii ADWUI dhiyeenya guyyoota 17f adeemsifameen murtoowwan jajjaboo kanneen akka hidhamtoota siyaasaa hiikuufi wiirtuu mana hidhaa ‘maa’ikalaawwii’ jedhamu cufuun rakkoolee mudataniif fala barbaaduuf kan taasifameedha.

Akka ibsa korichaatti, namoota jeequmsa dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti uumamerratti hirmaataniifi walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaafi Sumaalee Itoophiyaaf sababa ta’an seeratti ni dhiyaatu.

Kanaan raaayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaafi naannolee walta’insaan tarkaanfiin yakkamtoota seeratti dhiyeessuufi nageenya biyyattii tasgabbeessuu fudhachuu eegaluusaanii ibsameera.

Ministirri Raayyaa Ittisaafi Barreessaan Mana Maree Nageenyaa Biyyaalessaa Obbo Siraaj Fageessaa Roobii darbe ibsa kennaniin akka jedhanitti, labsiin yeroo hatattamaa biyyattiitti labsame ture erga ka’ee as iddoowwan tokko tokkotti rakkooleen nageenyaa mul’ate to’achuufi nageenya biyyaa bakka turetti deebisuuf manni marii nageenyaa hundaa’ee raawwii hojii baatii tokkoofi guyyoota 15f qorateera.

Kanaanis walitti bu’iinsota dhaabbilee barnootaa olaanaa biyyattii keessatti uumamaniifi naannolee Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa, akkasumas hiriira seeraan alaa gaggeeffamaa turan ija seeraatiin ilaalamuu ibsaniiru.

Kana malees, mirga nagaan socho’uufi nageenya lammiileerratti dhimmoota sodaa ta’an, tarkaanfii qaamolee nageenyaan fudhatameen sirraa’uu himanii, ta’us iddoowwan tokko tokkotti namoonni maqaa hiriiraatiin nageenya booressuuf socho’aa jiran ni mul’atuu jedhaniiru.

Rakkoon nageenyaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti uumamee turee kan furame yoo ta’u, wayita ammaa hojiin baruu barsiisuu tasgabbiin adeemsifamaa jiraachuu eeraniiru.

Akka ministirichi jedhanitti, jeequmsi daangaa Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa irratti uumamee ture naannoleen lamaan haala gaafataniin humni waraanaa iddoowwan jeequmsi jiru seenuun seenuun tasgabbii uumaa akka jiranis himaniiru. Jeequmsa biyyattiitti uumamee ture hammeessuuf meeshaaleen seeraan alaa gara biyya keessaa osoo galuuf jedhanii to’achuun danda’amuusaa ibsanii, kunis hirmaannaa lammiileetiin milkaa’eera jedhaniiru.

Tataaffii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasisaa jiru keessatti lammiileen biyyattii marti qooda olaanaa waan qabaniif, keessumaa dargaggootni ciminaan nageenyaaf dhimammuu qabu jedhaniiru.

Balballoommii Oduu

Waaqshuum Fiqaaduutiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001468346
Har'a/TodayHar'a/Today4635
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8253
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week43566
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1468346

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.