Magaalattiitti tamboo xuuxuurratti adabbii eegaluuf hojjetamaa jira jedhame

09 Feb 2018

Finfinnee: Barana, Magaalaa Finfinneetti to'annoo tamboo xuuxuurratti kaffaltii tajaajilaafi adabbii seeraa jiru keessatti haammachiisuun jijjiirama fiduuf hojjetamaa akka jiru Abbaan Taayitaa Bulchiinsaafi To'annoo Nyaataa, Dawaafi Kunuunsa Fayyaa Magaalattii ibse.
Daarektarri Olaanaa Abbaa Taayitichaa Obbo Geetaachoo Waratii waltajjii gamaaggamaa raawwii karooraa baatii ja'aa abbaa taayitichaa Wiixata galma Tiyaatira 'Hager Fiqiritti' geggeeffamerratti, magaalattiitti to'annoo tamboo xuuxuun walqabatee hanga ammaatti tarkaanfiileen seeraa fudhatamuu dhabuu akka hanqinaatti kan ka'u ta'uu eeraniiru. Kunis hojiilee hubannoo gabbisuurratti kan xiyyeeffatamaa ture ta'uu ibsaniiru.amaa turuu ibsaniiru.
Akka Obbo Geetaachootti, adeemsonni seeraan jiran tarkaanfiin seeraa akka fudhataamuf irra deebiin kaffaltii tajaajilaafi adabbii haammachiisuu raggaasisuu kan gaafatu ta'uufi kaunis adeemsarra akka jira. Yeroodhaaf tarkaanfii adabbiitti seenuu dhabuun akka hanqinaatti kan ka'u ta'uullee, barana sadarkaa federaalaarraa eegalee naannawaa hawaasnii itti heddummaatuutti tamboo xuuxuun dhorkaa akka ta'eefi dhaabbannii kana raawwachiisee argames adabbiin seeraa waan eegaluuf, magaalattiitti jijjiiramni ni dhufa jedhamee akka abdatamu himaniiru.

Dabalaa Taaddasaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001821811
Har'a/TodayHar'a/Today2406
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5320
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week12391
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1821811

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.