Labsiin yeroo ariifachiisaa sochiilee hawaasaa ugguraman fooyyessuusaa himame Featured

09 Mar 2018
Siraaji Fageessaa wayita ibsa kennanitti Siraaji Fageessaa wayita ibsa kennanitti

Finfinnee: Labsiin Yeroo Ariifachiisaa hojiirra oolfamuunsaa sosochii hawaasaa lagannaa gabaafi tajaajiloota geejibaa ugguramanii turan fooyyeesuusaa Ministeerri Ittisaafi Sekirataraatiin Koomaandi Poostii ibse.
Ministirri ministeerichaa Obbo Siraaj Fageessaa jijjiiramoota labsichaan dhufanirratti Roobii darbe gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti, hojiirra oolmaa labsichaan booda sosochiin hawaasaa guutummaatti ta’uu baateyyuu fooyya’uu danda’eera.
Nageenya amansiisaa biyyattii qabatamaan mirkaneessuu keessatti labsiin hatattamaa qofti furmaata hinfidu kan jedhan ministirichi, hawaasnis ta’e mootummaan gaaffilee jiran adda baasuun furmaata laachuuf of kennuu akka qaban hubachiisaniiru. Keessumattu hawaasni bal’aa gaaffiisaa adda baafachuu akka qabu kan himani Obbo Siraaj, mootummaanis gaaffilee uummataa ka’aa jiraniif xiyyeeffannoo laachuun furuu qabaa jedhaniiru.
Gaaffilee siyaasaa biyyattii keessatti ka’aa turan tasgabbeessuuf hidhamtoota hiikuun furmaata ta’ee waan argameef mootummaan kutannoon hojjechaa jiraachuu himanii, qaamoleen karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuuf yaalan nageenya hawaasaa booressaa turuusaanii dubbataniiru.
Kanarraa kan ka’es iddoowwan garagaraatti gaaga’amni lubbuu lammiileefi qabeenyarra gahuu dubbatanii, maqsuuf qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojjechaa kan jiran ta’uu himaniiru.
Akka ibsasaaniitti, jeequmsa mudachaa jiru kanaan hawaasni jireenya harkaa gara afaanii jiraachaa jiran hubamaa jiraachuusaanii ibsanii, wayita ammaa garuu fooyyee argisiiseeraa jedhaniiru. Ta’us, guutmmaa guutuutti rakkoon nageenyaa furameera jechuu akka hintaane himanii, daandiiwwan gurguddoo Amboo gara Lixaa geessaniifi Finfinnee gara Jimmaa geessan ammallee jijjiiramni kan hinargamne ta’uu addeessaniiru.

Yeroo ammaattis kutannoo qaamota nageenyaafi hawaasaan sararri daandiilee biyyattii dhibbeentaa 80-90 hojii idileetti deebi’uu danda’uusaa himaniiru.
Hojiirra oolmaa labsii kanaarratti komiin hawaasaa akka hinuumamneef hordoffiifi deggarsi barbaachisaa taasifamaa kan jiru ta’uus himanii, raawwiirratti rakkooleen yoo jiraatan garuu toora bilbilaa 011-5527003/012-5511429/012-5505523 irratti bilbiluun eeruu kennuun kan danda’amu ta’uusaa dubbataniiru.
Nageenya amansiisaa bakka turetti deebisuufis hawaasni marti Koomaandi poostii sadarkaa sadarkaan ijaaraman waliin qindoominaan hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru.

Waasihuun Takleetiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435375
Har'a/TodayHar'a/Today3335
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week10595
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month96952
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435375

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.