Keellaa Fayyaa Arrabasaa Cifaaraa Featured

12 Jun 2018

Aanaan Jiddaafi gandoonnishii horsiisa looniitiin beekamu. Dur oggaa loon dhokkubsatan haamtuufi maarsashaa ibiddaan ho'isuun gubaa turre. Haadha ciniinsuun qabe dur sireedhaan baannee mana yaalaa geessuuf daandii dheeraa deemaa turre” jechuuni Gaazexaa Bariisaatti kan himan.

Har'a Waldaa Misooma Oromiyaatiin kiliniikni wal'aansa beeladaafi keellaan fayyaa dubartoota balbala keenyarratti nuu banamuunsaa daran nu gammachiise” kan jedhan Godina Shawaa Kaabaa, Aanaa Jiddaatti jiraataa ganda Arrabsaa Cifaaraa kan ta'an maanguddoo waggaa 62, Obbo Geetaachoo Dubreeti.

Saawwan 36fi hoolota hedduun qaba. Saawwan kanneen wal'aansifachuuf aanaa ollaa, Waacaalee oofnee dhaqaa turre. Har'a hojii WMOtiin loon otoo hintaane namatu du'aa ka'e. Hoolaa bishaan garaatti guduunfame ogeessa biraan gahuuf rakkataa turre. Kiliniikni kun dafee hojii eegaluu qaba” kan jedhan ammoo qonnaan bulaa Girmaa Argaawu.

Ogeettiin ekisteenshinii fayyaa Ganda Arrabsaa Cufaa, Dubree Birihaanee Waldee gamashiitiin ogummaa kanaan waggoota saglan darbaniif keellaa fayyaa biraa keessa tajaajilaa turuushii eertee, keellaan fayyaa WMOdhaan haala haaraadhaan ijaarame kun tattaaffii du'aatii haadholiifi daa'immanii hir'isuuf taasifamu keessatti shoora olaanaa akka qabu eertu.

Isheefi miiltoowwanshiis keellaa fayyaa ammayyaa meeshaaleen akka diilalleessaa, iddoo bilqaaxiin ittigatamuufi kutaan qorichaafaa guutamaniif kanatti haadholiifi daa'imaniif tajaajila barbaachisu kennuuf qophii ta'uu eertee, kutaan dubartoonni eddii da'anii booda aara itti galfatan ykn keessa turan dabalataan otoo jiraatee gaariidha jette.

Fedhiin haadholiin keellaawwan fayyaatti da'uuf qabanis daran dabalaa dhufuu muuxannooshii duriirraa ka'uun kan ibsitu ogeettiin fayyaa tun, tajaajilli kun caalaatti ummata bira akka gahuuf hanga humni danda'een keellaawwan fayyaa dabalataa otoo ijaaramanii misha ta'uu dubbatti.

Ogeessi Kiliniika Beeladaa Arrabsaa Cifaaraa, Doktar Taarikuu Garbaabaas kiliniikichi bakka jiraattota gandoonni hedduuf jiddugala ta'etti ijaaramuusaa eeranii, meeshaaleen hanga tokko dhiyaachuusaanii ibsu.

Kiliniikichi akka hojii eegaluuf meeshaaleen akka diilalleessaa, humni ibsaa, teermoo meetrii, meeshaaleen baqaqsanii hodhuufaan ittiin raawwatamuufi kkfn sadarkaasaa eeggatan akka guutamaniifiif kan gaafatan ogeessichi, guyyaatti hanga beeladoota 100 oliif tajaajila wal'aansaa kennuun akka danda'amu dubbatu. Talaallii ammoo hanga kuma tokkoofi 500tti kennuun ni danda'ama jedhaniiru.

WMOtti duraan garee hordoffiifi gamaggamaa, Obbo Hundee Xilaahun gamasaaniin, Aanaa Jiddaatti hojiin pirojektota adda addaa 37 qarshii miliyoona 32 geggeeffaa jiraachuu eeranii, ummanni naannawaa kuma 71 caalu kan fayyadamu ta'uu ibsaniiru.

Balballoommii Oduu

Charinnat Hundeessaatiin

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817143
Har'a/TodayHar'a/Today3058
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7723
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817143

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.