Doonii dhaabanii baduun sadarkaa yaadeessaa jira Featured

07 Jul 2018

Sababa baduu ogeeyyota galaanaatiin Itoophiyaan doolaara 450 dhabde

Ogeeyyotni galaanaa Itoophiyaa doonii dhaabanii waan badaniif biyyattiin sharafa alaa doolaara 450 dhabuushii Abbaan Taayitaa Dhimma Maritaayimii Itoophiyaa ibse.

Sadarkaa biyyooleessaatti haala leenjitootni biyyattii carraa hojii argachuu danda'anirratti kaleessa qaamota dhimmi ilaalu waliin kan mari'ate abbaan taayitichaa, barana beekamtii ogeeyyotni biyyattii sadarkaa addunyaatti ittiin hojjachuu danda'an Gamtaa Awurooppaa irraa argamus baduun ogeeyyotaa yaaddessaa ta'uu ibseera.

Baduun ogeeyyotaa kun sharafa alaa biyyattiin argachuun maltu dhabamsiisuun alatti sababa namni tokko badeef carraa hojii lammiilee biroos cufaa jiraachuu kan himan daarikerri abbaa taayitichaa Obbo Mokonnon Abarraa, barana ogeeyyotni dhaabbilee doonii lama keessaa hojjatan 10 doonii dhaabanii waan badaniif hojjettootni 111 hojii irraa ari'amuusaanii dubbataniiru.

Hojii galii olaanaa argamsiisu osoo hojjatanuu doonii dhaabanii baduun biyya jibbuu ta'uufi kanarraa ka'uu Inistitiyuutiin Maritaayimiis leenjiisaa walakkaan addaan kutuuf dirqamuusaa ibsaniiru.

Ogeeyyotni 340 bara darbe eebbifamanis sababa maqaan ogeeyyota biyyattii badeef hanga ammaatti carraa hojii kan hin arganne ta'uu kan himan immoo barsiisaa Inistitiyuutii Maaritaayimii Injinar Admaasuu Yittaagasuu, itti fufiinsa leenjiirratti gaaffiin akka uumamu taasisaa jiraachuu dubbataniiru.

Yeroo ammaa inistitiyuutichi dhaabbata Ameerikaa 'YCF Group' jedhamuufi dooniiwwan kuma afur qabu waliin hojjachaa jiraachuusaa beekameera. Kanaanis carraan hojii uumamu bal'aa ta'uyyuu hojirraa baduun ogeeyyota biyyattii amantaa isaan dhabsiisaa kan jiru ta'uu ibsaniiru.

Sababuma kanaanis yeroo ammaa dhaabbileen doonii hedduu ogeeyyota Itoophiyaa mindeessuu addaan kutaa jiraachuu himaniiru.

Baay'ina ogeeyyota galaanaatiin sadarkaa duraarratti kan argamtu Filiippiinsi, waggaatti sharafa doolaara biliyoona 5.4 ta'u damicharraa kan argattu ta'uu ragaaleen ni mul'isu.

Bayyanaa Ibraahim

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642408
Har'a/TodayHar'a/Today3396
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4813
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642408

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.