Rakkoolee bulchiinsa gaarii furuuf hirmaannaan uummataa murteessaa ta'uun ibsame

17 Mar 2016

Waasihuun Takileetiin

Finfinnee: Gaaffileen rakkoo bulchiinsa gaariin walqabatee karaa uummata magaalaa Finfinnee ka'aa ture sirriifi furmaata kan barbaadu ta'uu Biiroon Kominikeeshinii Motummaa Magaalaa Finfinnee beeksise.

Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti Itti Gaafatamtuu Biiroo Kominikeeshinii kan ta'an Aadde Daagmaawiit Moges ibsa Roobii tare galma bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gaazexeessitootaaf kennaniin akka dubbatanitti, gaaffilee rakkoo bulchiinsa gaarii waliin walqabatanii karaa jiraattotaa ka'an sirriifi deebii malchiisaa kan barbaadaniidha.

Dhimmoota bulchiinsa gaarii waliin walqabatanii ka'an kan akka kiraa sassaabdummaa, saamicha lafaafi mana jireenyaa seeraan alaa babal'ifachuu ilaalchisee tarkaanfiin fudhatamuu kan jalqabe ta'uu eeraniiru.

Hanqinaalee furmaata waaraa barbaadan irratti qaamota hawaasaa magaalaa Finfinnee kuma dhibba sadii ol ta'an waliin sadarkaa sadarkaan mariin geggeeffamuu dubbataniiru.

Rakkolee ijoo hawaasni bal'aan hadheeffatee kaase xiyyeeffannoo keessa galchuun muraasni deebiin kan itti laatame yoo ta'u isaan harkifatan ammoo adeemsaan furamaa kan deeman ta'uus dubbataniiru.

Akka Aadde Daagmaawiit jedhanitti bulchiinsi magaalichaa dhiyeenyatti marii bal'aan kutaalee hawaasa magaalaa Finfinnee hirmaachisu akka geggeeffamu eeruun gaaffileen tajaajila hawaasaa irratti ka'aa turan kan deebii argataniifi tarkaaanfiileen sababa hanqina bulchiinsa gaariin fudhatamanis uummataaf ifa akka ta'an himaniiru.

Uummatni magaalaa Finfinnees sosochii rakkoo bulchiinsa gaarii irratti kaasaa jiru xiiqiitiin yoo itti fufe rakkoo kiraa sassaabdummaa akka hir'atuufi bu'aan barbaadamu argamuu akka danda'ullee dubbataniiru.

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000341139
Har'a/TodayHar'a/Today1174
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1516
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week423
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month23084
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days341139

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.