Bubuqqa'uu rifeensa mataa Featured

Namoonni baay'een guyyaatti wayita rifeensasaanii filataniifi miiccatan yoo xinnaate rifeensi mataasaanii 50 hanga 100fi isaa ol buqqa'a ykn caccaba. Keessumaa rifeensi guyyaa guyyaatti miicamu qajjiisi hanga 250fi isaa ol akka buqqa'u argannoowwan saayinsii garagaraa ni mul'isu.

Bubuqqa'uu rifeensa mataaf akka sababaatti kanneen taa'an keessaa tokko dhibee kaansariidha. Kunis dhibichi hormonota rifeensa mataa dursee waan miidhuuf bubuqqa'uu rifeensichaaf akka sababa ijoo tokkootti fudhatama .

Rakkoon inni biroo wayita dubartiin deessu kan umamudha. Kunis dubartiin tokko wayita ulfaa rifeensi mataashee baay'ee kan itti toluufi bareedu fakkaatee mul'ata. Da'umsaa booda garuu hormoniin istiroojinii wayita hir'atu rifeensishee baay'ee buqqa'uu danda'a. Rakkoon kunis yeroo booda wayita haalli hormonichaa sirratu gara rifeensa duraatti ni deebi'a.

Dabalataanis hormoniin taayirooyid jedhamu qaama namaa keessatti wayita baay'atuufi hir'atu rakkoo kanaaf kan saaxilamu yoo ta'u, qorichiwwan dhibee garagaraaf jedhamanii fudhatamanis haalana rifeensa mataa miidhuu akka danda'an beekameera.

Maddi: www.bbc.com

 

Wayinisheet Kaasaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001821808
Har'a/TodayHar'a/Today2403
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5320
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week12388
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1821808

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.