Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa qabaa? Featured

Quurruu/Arraagessa

Yeroo baay’ee barsiifataan namootni keenya nama buqqee mataa guddaa qabu dandeettiin waa yaaduusaa olaanaadha jedhanii amanu. Yaadni namootaa kun ija saayinsiitiin yommuu ilaalamu garuu dandeettii waa yaaduufi hanga guddina buqqee mataa gidduu hariiroon akka hinjirre hubanna.

Kunis kan mirkanaa’e qorannoo yeroo dheeraa bineensotarratti taasifameeni. Dandeettiin waa yaaduu dhala namaa qofaaf jedhamaa haa turu malee bineesonni akka gooriillaa, chimpaazii, qamaleefi jaldeessaafaa bilchina waa yaaduun dhala namaatti hiiqu qabu.

Qorannoon dhiyeenya kana saayiintistoonni Jarmaniifi Ingilizii taasisan waan haaraa qabatee as ba’eera. Isaanis arraaggesa/quurruurratti qorannoo yeroo dheeraa taasisaniin dandeettiin waa yaaduusaa kan bineensota armaan olitti eeraman waliin walqixa ta’uu ifa taasisaniiru.

Kunis quurruun uumamaan buqqee mataa xiqqoo yoo qabaatellee, dandeettii yaaduun bineensota biroo isaan buqqee mataa guddaa qabaniin walqixa ta’uu mirkanaa'eera. Kanaaf, hangi guddina buqqee mataa dandeetti waa yaaduurratti dhiibbaa akka hinqabnedha kan hubatame.

Waaqshuum Fiqaaduutiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001635852
Har'a/TodayHar'a/Today3993
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6263
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week44057
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1635852

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.