Ramaddiin waancaa kubbaa miilaa Finfinnee beekame

06 Oct 2017

Taphni waancaa kubbaa miilaa magaalaa Finfinnee 12fan Fulbaana 28 hanga Onkoloolessa 12 bara 2010tti kan adeemsifamu ta'uu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Magaalaa Finfinnee beeksise.

Federeeshinichi ibsa Kibxata darbe gaazexeessitootaaf kenneen, kilaboonni Liigii Piriimeerii Itoophiyaa keessatti hirmaatan saddeet ramaddii lamatti qoodamuudhaan taphicharratti hirmaatu.

Kilaboota kanneen keessaa jaha kan magaalaa Finfinnee yoo ta'an lama ammoo kanneen Naannoo Oromiyaarraa affeeraman ta'u federeeshinichi addeesseera.

Hirmaattonnis Magaalaa Finfinneerraa Buna Itoophiyaa, Qiddus Giyoorgis, Dadabiit, Raayyaa Ittisaa, Humna Ibsaafi Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee yoo ta'an, kilaboonni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaafi Jimmaa ammoo Oromiyaarraa ta'uun beekameera.

Akka carraan taphichaaf ba'e mul'isutti kilaboonni hagafootaa kanneen deggartoota baay'ee qaban Bunni Itoophiyaafi Qiddus Giyoorgis abbaa garee ta'uun filatamaniiru.

Haaluma kanaan ramaddii tokkoffaa keessatti Buna Itoophiyaa, Magaalaa Jimmaa, Dadabiitiifi Bulchinsi Magaalaa Finfinnee, ramaddii lammaffaa keessatti ammoo Qiddus Giyoorgis, Magaalaa Adaamaa, Humna Ibsaafi Raayyaan Ittisaa akka argaman federeeshinichi addeesseera.

Akka ibsa federeeshinichaatti kilaboonni kanaan dura naannoleerraa hirmaachuun shaampiiyoonaa ta'an maqaa malee waancaa fudhachuu hindanda'an seerri jedhu barana jijjiraamuudhaan mo'annaan waancaa fudhachuu akka danda'anitti fooyya'uun isaa beekameera.

Walmorkiin kan adeemsifamu Istaadiyemii Finfinneetti yoo ta'u, gatiin tikeeta ittin galanii tiriibuniin qarshii 150, bitaafi mirgi qarshii 100, Kamaan Anisheen qarshi 50, Kaatangaan qarshii 20fi Mismaar taraan ammoo qarshii 10 ta'usaa federeeshinichi ibseera.

Walmorkii waancaa kubbaa miilaa Magaalaa Finfinnee “City Cup” kun bara 1998 kilaboota Magaalaa finfinnee jiddutti jalqabamuun isaa kan yaadatamuudha.

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001603683
Har'a/TodayHar'a/Today3684
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6809
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11888
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month91725
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1603683

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.