Waaliyaawwan waancaa bahaafi giddugaleessaatiif qophaa'aa jiru

24 Nov 2017

Walmorkiin waancaa kubbaa miilaa waggaa waggaan biyyoota Bahaafi Giddugaleessa Afrikaa gidduutti adeemsifamu baranas Sadaasa 24 bara 2010 magaaloota Keeniyaatti kan adeemsifamu ta'a.

Walmorkii yeroo 39faf adeemsifamu kanarratti biyyoonni 10 ramaddii lamatti qoodamuudhaan guyyoota 15f kan walfalman ta'a. Haaluma kanaan ramaddii tokkoffaa keessatti qopheessituun walmorkichaa Keeniyaa, Ruwaandaa, Taanzaaniyaa, Zaambiyaafi Liibiyaan ni argamu. Akkasumas, ramaddii lammaffaa keessatti Ugaandaa, Burundii, Itoophiyaa, Sudaan Kibbaafi Zimbaabuween ni aragamu.

Walmorkii kanarratti kan hirmaattu Itoophiyaan Roobii darberraa kaasee taphattota 27 filuudhaan hoteela galanii guyyaatti al lama shaakala jalqabusaani leenjisaan Waaliyaa Obbo Ashannaafii Baqqalaa addeessaniiru.

Taphattonni kunneenis kan filaman kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaarraa ta'uu eeranii, goolii eegdummaaf Taarik Geetinnat, Barakat Amaaraafi Taklamaariyaam Shaanqoo ta'uu ibsaniiru.

Teewodiros Baqqalaa, Abbabaa Xilaahuun, Abbabaa Buxxaaqo, Anaagaaw Baadag, Girmaa Baqqalaa, Amsaaluu Xilaahuun, Tamasgeen Kaastiroofi Heenok Addunyaa ammoo ittisummaaf akka hiriiran dubbataniiru.

Kutaa giddugalaaf ammoo Saamsoon Xilaahuun, Tasfaayee Allabaachaw, Kana'aan Maarkineeh, Indaala Kabbada, Bahaayiluu Tashaagar, Biruk Qaalboore, Masuud Mahaammadiifi Yoonaas Garramawu ta'uusaaniis Obbo Ashannaafiin ibsaniiru.

Galchitonni ammoo Abuubakar Saanii, Abduraahmaan Mubaarak, Addis Giday, Daawaa Hoteessaa, Amaanu'eel G/Mikaa'eeliifi Abeel Yaaleew ta'usaan himaniiru.

Waaliyaan tapha 'CHAN'f walmorkii gulaalaatiin garee Ugaandaatiin dimshaashumatti 3-2n mo'amuun gulaalaa ala taatuus walmorkii waancaa kanatti qabxii boonsaa galmeessisuu qabna jechuudhaan leenjisichi ibsaniiru.

Walmorkiin kun Sadaasa 24 bara 2010 kan jalqabu yoo ta'u Waaliyaan tapha jalqabaa Sadaasa 25 garee Burundii wajjiin akka taasifatu sagantaan jiru ni ibsa.

Tashoomaa Qadiidaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001442292
Har'a/TodayHar'a/Today1562
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8690
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week17512
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1442292

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.