Morookoon Waancaan CHAN ofumaaf hambifatte Featured

10 Feb 2018
Abbaa waancaa CHAN kan ta'e garee Morookoo Abbaa waancaa CHAN kan ta'e garee Morookoo (Suurri intarneetii)

Finfinnee: Guyyoota 23n darbaniif magaaloota Morookootti adeemsifamaa kan ture walmorkiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa (CHAN) Dilbata darbe mo'atummaa qopheesittuu waancichaa Morookootiin xumurameera.
Morookoon waancaa 'CHAN' kana qopheessuuf carraa kan argatte duraan dursitee “nan qopheessa” jettee waadaa tan galette Sudaan “hindanda'u” jechuusheetiin, Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa akka keessummeessitu waan heyyameefi.
Yeroo shanaffaaf kan adeemsifame walmorkii waancaa kubbaa miilaa 'CHAN' kanarratti biyyoonni 16 ramaddii afuritti qoodamuudhaan hirmaataniiru. Tapha waancaaf kan walargan ramaddii tokkoffaarraa Morookoo, ramaddii sadaffaarraa Naayijeeriyaadha.
Walmorkii adeemsifameettis Morookoon mo'achuudhaani abbaa waancaa CHAN kan taate. Morookoon shaampiyoonaa kan taate Mooritaaniyaa 4-0n, Giinii 3-1n mo'achuudhaan, Sudaan wajjiin 0-0n adda baate tapha walakkaa irboo maaheessaaf dabarteetu.
Walmorkiiwwan irboo maaheessaatti Naamiibiyaa 2-0n, tapha walakkaa maaheessaatti Liibiyaa 3-1n mo'achuudhaan tapha waancaaf yoo dhihaatu Naayijeeriyaa ammoo 4-0n gaggeessuudhaan waancaa ofuma isheef qopheessite hambifateetti.
Naayijeeriyaan gamasheetiin waancaaf kan dhihaatte Ruwaandaa wajjiin 0-0n adda baatee, Liibiyaa 1-0n, Ikuwaatoriyaal Giinii 3-1n, Angoolaa 2-1n, Sudaan 1-0n mo'achuudhaani.
Tapha sadarkaa sadaffaa argachuuf adeemsifameetti ammoo Sudaan Liibiyaa Riigooreedhaan 4-1n gaggeessuudhaan sadarkaa sadaffaa argachuun meedaaliyaa nahaasaa argateetti. Injifannoo Sudaan kanaaf galcha eegaan garichaa kubbaawwan rukutaman keessaa lama deebisuudhaan dandeettiisaa mul'iseera.
Shaampiyoonaa 'CHAN' kanatti walumaagalatti taphoonni 32 adeemsifamuudhaan galchoonni 58 kiyyoodhaan walarganiiru. Galchoota sagal galchuudhaan taphataan Morookoo Ayyoob Elkaabii galchaa beekamaa ta'uun yoo filamu taphataa beekamaa shaampiyoonichaas ta'uun badhaasa addaas argateera.

Balballoommii Oduu

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817154
Har'a/TodayHar'a/Today3069
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7734
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817154

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.