Dadabit ammas liigii Itoophiyaa dursaa jira

05 Mar 2018

Finfinnee: Walmorkiin Kubbaa Miilaa Kilaboota Liigii piriimeerii Itoophiyaa kan marsaa duraa torban 15ffaa taphawwan wal qixxeessituu marsaa duraatiin tibbana adeemsifamaniiru. Walmorkiiwwan adeemsifamanitti kilaboonni sadarkaasaanirraa yoo sigigaatan kaan ammoo ol siqaniiru. 

Walmorkiiwwan adeemsifamanitti torban sadan darbaniif sadarkaa tokkoffaarra kan ture Kilabni Dadabit ammas sadarkaasaa eeggachuudhaan dursummaasaa cimsateera. Dadabit dursaa kan jiru taphni wal qixxeessituu tokko isa hafus qabxii 29n sadarkaa tokkoffaa osoo gadi hinlakkisiin cimee itti fufaa jira.
Torban darbe sadarkaa shanaffaarra kan ture kilabni Oromiyaa Jimmaa Abbaa Jifaar sadarkaa sadii fooyyeessuudhaan qabxii 25niin lammaffaadha. Jimmaa Abbaa Jifaar shaampiyoonaa kanatti kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaatti kan makame barana ta'uun isaa kan yaadatamuudha.
Torban darbe sadarkaa lammaffaarra kan ture bulchiinsa magaalaa Maqalee sigigaachuudhaan galchaan caalame qabxii 25niin sadarkaa sadaffaa irra qubateera.
Yeroo baay'ee shaampiyoonaa ta'uun kan beekamu kilabni hangaftichi Qiddus Giyoorgiis sadarkaasaa osoo gadi hinlakkisiin taphni walqixxeessituun tokko isa hafuun qabxii 23n sadarkaa arfaffaarratti argama.
Torban darbe sadarkaa sadaffaarra kan ture magaalaan Adaamaa ammaan tana qooda galchaan caalamee qabxii 23 gadi siquudhaan sadarkaa shanaffaarra qubateera.
Torban darbe sadarkaa jahaaffaadhaa hanga 13ffaarra kan turan Kilaboonni Buna Itoophiyaa, Buna Sidaamaa, Walaayittaa Dichaa, Walwaaloo Addigiraat, Hawaasaa, Raayyaa Ittisaafi Dirree Dawaa akkuma walduraa duuba jiranitti turaniiru.
Torban darbe sadarkaa maahessaarra kan ture kilabni Humna Ibsaa sadarkaa lama fooyyeessuudhaan 14ffaadha. Arbaaminci ammoo gadi sigigaachuudhaan sadarkaa 15ffaarratti argama.
Sababii taphatoonni isaa "hintaphannu" jechuudhaan bittinaa'anii tapha marsaa duraa torban 11ffaarraa kaasee shaampiyoonaadhaa ala kan ta'e kilabni Amaaraa magaalaan Waldiyaa qabxii 11n sadarkaa dhumaa 16ffaarratti argama.

Balballommii oduu

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435947
Har'a/TodayHar'a/Today3907
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11167
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month97524
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435947

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.