Itoophiyaan shaampiyoonaa Kaampaalaa garee lamaan hirmaatti Featured

06 Apr 2018

Finfinnee: Shaampiyoonaan Kubbaa Harkaa Dargaggoota Afrikaa qopheessummaa Federeeshinii Kubbaa Harkaa Biyyooleessaatiin waggaa waggaadhaan biyyoota Afrikaa adda addaatti gaggeeffama.
Shaampiyoonichi kan gaggeefamu korniyaa lameeniinuu yoo ta’u, sadarkaa  dargaggoota umrii 20 gadiifi dargaggoota guddatoota umrii 17 gadii ta'an gidduutti  kan adeemsifamuudha.
Federeeshinichi dursee walmorkii biyyoota miseensotaa Zooniiwwan Afrikaa afran jechuun Afrikaa Bahaa, Lixaa,  Kibbaafi Kaabaatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, walmorkii kanarratti 1fa bahuun shaampiyoonaa kan ta’e shaampiyoonicharratti kan hirmaatudha. Lammaffaadhaa hanga arfaffaa kanneen bahanis shaampiyoonaa  Afrikaarratti hirmaachuuf carraa argatu jechuudha.
Haaluma kanaan shaapiyoonaan zoonii  Afrikaa Bahaa  barana Caamsaa 12-20 bara 2010tti magaalaa guddoo Ugaandaa, Kaampaalaatti kan gaggeeffamu yoo ta’u, biyyoonni sadarkaa tokkoffaadhaa hanga arfaffaa bahan zoonicha bakka bu'uun hirmaatu.
Itoophiyaanis shaampiyoonaa kanarratti garee lamaan kan hirmaattu yoo ta'u, qophii kanaaf Federeeshiniin Kubbaa Harkaa leenjistoota afur filuudhaan taphatoota akka walitti qabaniifi shaakalsiisan gochaa jira. Itti gaafatamaan Waajjira Federeeshina Kubbaa Harkaa  Itoophiyaa Obbo Mollaa Tafarraa gaazexaa Bariisaaf akka ibsanitti, Shaampiyoonaa zoonii Afrikaa Bahaarratti Itoophiyaan garee lamaan hirmaatti. Dargaggoota umrii 20 gadiifi umrii 18 gadiitiin jechuudha. Garee dargaggoota umrii 20 gadiif leenjisaan kilabii kubbaa harkaa Raayyaa Ittisaa Obbo Mohaammad Ahmadiifi gargaaraasaanii leenjisaa kilaba Poolisii Federaalaa Obbo Tasfaayee Mulugeetaa filuusaanii himaniiru.
Akkasumas kanneen umrii 18 gadiif ammoo leenjisaa kilaba kubbaa harkaa  kutaa magaalaa Qirqoos Obbo Mulugeetaa Girmaafi leenjisaa kilabii kubbaa harkaa kilabii magaalaa Maqalee Obbo Amaanu'eel Siyyum gargaaraasaanii gochuun filusaanii addeessaniiru.
 Gareewwan lameeniifuu taphatoonni 14,14 akka filaman kan dubbatan Obbo Mollaan, isaanis  kan filaman kilaboota liigii piriimeerii Kubbaa Harkaa Itoophiyaarraa ta’uu ibsaniiru.  
Taphatoonni filamanis ji'a Eblarraa kaasanii dorgommichaaf qophii kan godhan ta’uu himanii, kana raawwachiisuuf hir’inni bajetaa waan jiruuf  federeeshinichi rakkina keessa  galeeraa jedhaniiru.
Ta’us,  federeeshinichi harkasaa maratee hinteenye kan jedhanii, Ministeerri Dargaggootaafi Ispoortii Federaalaa, akkasumas Koreen Olompikii Biyyaaleesaa Itoophiyaa akka furaniif xalayaadhaan gaafatamanii deebiin eegamaa akka jiru addeessaniiru. Kallattii garagaraanis dhaabbilee maallaqa kennuu danda’an gaafachaa kan jiran ta’uus dubbatanii, deebii gaarii argachuuf abdii qabaachuusaanii ibsaniiru.
Itoophiyaan ALI bara 2006tti shaampiyoonaa kubbaa harkaa dargaggoota Zoonii Afrikaa  shanii qopheessuunshee kan yaadatamuudha.

Balballoomii Oduu

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001603611
Har'a/TodayHar'a/Today3612
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6809
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11816
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month91653
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1603611

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.