Dorgommiin liigii daayimandii

04 May 2018

Dorgommiin Liigii Daayimandii waggaa waggaadhaan magaalota biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Isiyaafi Afrikaa 14n adda addaatti haala miidhagaadhaan adeemsifama.

Liigiin Daayimandii kun kan adeemsifamu Waldaa Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa (“IAAF”) yoo ta'u, atileetonni addunyaarratti maqaa olaanaa qaban martuu akaakuuwwan ispoortii atileetiksii adda addaatiin hirmaatu.

Dorgommicha kubbaaniyoonni, dhaabbileen ispoortii dureeyyonni Awurooppaafi Isiyaa doolaara miiliyoona heedduutti lakkaa'amuun ispoonsara waan taasisaniifi waldichi atileetota mo'ataniif badhaasa cimaa waan kennuuf dorgommicha hawataa taasisa.

Kanaafuu atileetonni ardii tanarratti akaakuuwwan atileetiksii adda addaatiin beekaman badhaasicha hammaarrachuuf waan hirmaatanif daaw'ataan ispoortii, Waldaan Federeeshina Atileetiksi Addunyaafi kubbaaniyoonni akkasumas dhaabbileen ispoonsara godhan guyyaa dorgommichi itti jalqabamu hawwii olaanaadhaan eegaa jiru.

Waldaan Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa kun dargommii liigii Daayimandii baranaa kanaaf walumaagalatti korniyaawwan lameeniinuu atileetota mo'ataniif doolaara miiliyoona 3.2 badhaasuuf qophaa'eera.

Dorgommiin liigii Daayimandii kun kan barana dabalate yeroo torbaffaaf adeemsifama. Sagantaan federeeshinichaa akka mul'isutti dorgommiin kun iftaan magaalaa guddoo Doohaa, Kuwaataritti jalqabama jedhamee eegama.

Guyyaa dorgommiin kun itti jalqabamu kana fiigichi atileetonni Itoophiyaa irratti qooda fudhatan ni gaggeefama jedhameera. Haaluma kanaan fiigicha meetira kuma 1fi 500 dubaraan atileet Habtaam Alamuu, Gudafaay Tsaggaayee, Basuu Saadoofi Almaaz Tashaala ni hirmaatu.

Atileet Habtaam Alamuu, kan Morookoo Raabaabee Araafaay, kan Afrikaa Kibbaa Kaastaar Seeminiyaafi atileetii Keeniyaa Neelii Jeepkosaskaayiif garanumaa babdiin kennameera. Dorgommiidhuma kanaan atileet Tolasaa Tareessaa dhiiraan Itoophiyaa bakka bu'uun kophaasaa ni hirmaata.

Itoophiyaannonni korniyaawwan lameeniinuu fiigicha meetira kuma sadiin kan hirmaatan yoo ta'u, abdiin isaan mo'achuuf qaban olaanaa ta'uu federeeshinichi ibsaa jira. Walumaa galatti dorgommii Dohaa kanatti akaakuuwwan atileetiksii 15 ni adeemsifamu.

Dorgommiin iftaan jalqabamu kun Hagayaa 10n bara 2010 Magaalaa guddoo Beeljiyeem,Biraaseelsitti xumurama jedhameera.

Tashaoomaa Qadiidaatiin

Balballoomii Oduu

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001819064
Har'a/TodayHar'a/Today4979
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week9644
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1819064

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.