Taphni yunivarsiitiiwwan guutuu Afrikaa xumurame Featured

07 Jul 2018

Waggaa lama lamaan kan adeemsifamu taphni yunivarsiitiiwwan guutuu Afrikaa magaala Maqaleetti guyyoota shaniif adeemsifamaa ture kaleessa xumurame.

Taphiwwan guutuu yunivarsiiwwan Afrikaa kun ALA bara 1974 irraa kaasee kan jalaqabe yoo ta’u, kan baranaa dabalatee yeroo 9faf naannoo Tigiraayi magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa tureera.

Sababiin shaampiyoonaan kun itti geggeeffamuuf taphawwan guutuu yunivarsitiiwwan addunyaa bara 2018 Chaayinaatti geggeeffamurratti yunivarsiitiiwwan shaampiyoonaa ta'an Afrikaa bakka bu'anii akka hirmaatan gochuufi.

Walmorkiiwwan hanga ammaatti adeemsifameen Itoophiyaa dabalatee yunivarsiitiiwwan shantamii torba biyyoota Afrikaa 18 irraa baba’anakaakuuwwan ispoortii 10fi ispoortessitootni 980 hirmaachaa jiru.

Shaampiyoonaan kun Dilbata darbe kan eegalame yoo ta’u, har’a akaakuuwwan ispoortii addaddaa gaggeessuun kan xumuramu ta’uun hubatameera.

Itoophiyaarraa yunivarsiitiiwwan 11 kan hirmaatan yoo ta’u, biyyootni Afrikaa kanneen akka Naayijeeriyaa, Naamibiyaa, Zaambiyaa, Botiswaanaa, Seeraaliyoon, Ugaandaa, Senegaal, Kaameruun, Beeniin, Giinii Bisaawu, Afrikaa Kibbaa, Moorishesiifi Madagaaskaar hirmaataniiru.

Shaampiyoonichi adeemsifamaa kan jiru gosoota ispoortii kanneen akka kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, kubbaa harkaa, kubbaa kachoo, baadimantan, tenisa miinjalaa, atileetiksii, cheeziifi tekuwaandootinidha.

Taphiwwan hanga ammaatti adeemsifaman yoo ilaalamu dorgommii cheeziitiin dhiirotaan Yunivarsiitiin Finfinnee 1fa, Arbaa Minci 2fafi Yunivarsiitiin Maqalee 3fa bahaniiru. Dorgommii baadimantaniitti, dubaraan Yunivarsiitiin Kiristaan(kan Ugaandaa)fi Yunivarsiitiin Maqalee 1fafi 2fa yoo bahan, dhiiraan ammoo Yunivarsiitiin Seengaan(kan Gaanaa), Yunivarsiitiin Kiristaaniifi Yunivarsiitiin Moorishes tokkoffaadhaa hanga sadaffaa bahuun mo’ataniiru.

Fiigicha meetira kuma kudhaniin har’a dhiirota gidduutti adeemsifameen atileeti Suraaf Jamsi Yunivarsiitii Kiristaanirraa (Ugaandaa), Daani’eel Dooyyoo Yunivarsiitii Finfinneerraa, akkasumas Saadik Baatii Yunivarsiitii Kiristaanirraa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniiru.

Shaampiyoonaan tapha yunivarsiitiiwwan guutuu Afrikaa kun waggaa lamatti al tokko kan adeemsifamu ta’uyyuu sagantaansaa addaan ciccitaa ta’uu hubachuun danda’ameera. Itoophiyaan barana yeroo jalqabaaf kan hirmaatte yoo ta’u, kan qopheessites baranuma ta’uusaallee beekameera.

Sababiin shaampiyoonaan kun itti geggeeffamuuf taphawwan guutuu yunivarsitiiwwan addunyaa bara 2018 Chaayinaatti geggeeffamurratti dargaggoota ykn yunivarsitoota shaampiyoonaa ta'an Afrikaa bakka bu'anii akka hirmaataniifi.

Balballoommii Oduu

Tashoomaa QadiidaatiinMiidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642423
Har'a/TodayHar'a/Today3411
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4828
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642423

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.