Osoo biyyattiin gammachuu haaromsaatiin machooftu, ummanni daangaa immoo qe'eesaarratti diinaan ajjeefama. Osoo bulchiinsi naannoofi biyyaa suufii uffatee waltajjiiwwan gara garaarratti…
Itoophiyaan biyya saboota, sablammootaafi ummattoota gara garaa 76 ta’an qabduufi sirnoota mootummaa addaddaa dabarsitedha. Adeemsa kana keessatti angawootni biyyattii jijjiiruuf…
Artistoonniifi weellistoonni aadaa guddisuu, tokkummaa uumuufi biyya keessatti jijjiiramni barbaachisu akka jiraatu taasisuu keessatti gumaacha olaanaa qabuu. Kanumarraa ka'uun Ministirri…
Jilli qondaaltota Mootummaa Eertiraa wayita buufata xiyyaaraa addunyaa Boolee gahu, Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmadiin simatamaniiru. Jilli kun…
Ummanni magaalattii hundi gaafa sana manatti akka hinargamneef waan ajajni kenname fakkaata. Haala baratameen ala osoo lafti hinbari'in sagaleen namaa…
Seenaa Itoophiyaa keessatti durii kaasee ibsi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin darbu takkaa dhageettii argateefi galateeffamee kan hinbeekne yoo ta’u,…
“Du'uun barbaada ture garuu naaf ta'uu hindandeenye, mana fincaanii deemuufis gargaarsa namootaa nabarbaachisa ture. Manni fincaanii kutaa ani jiraadhurraa meetira…
Baay'inni humna bittinneessaa koraa mooraa galmichaa marsee of eeggannoon dhaabbatuu pirezidaantiin ykn ministirri muummichaa waan chitti argaman fakkeesseera. Takkaa immoo…
Hiriirichi dheeratus tajaajilli kennamu si'aayaadha Akkuman amaleeffadhe, Bitootessa 15 bara 2010 ganamumaan kutaa waajjira itti hojjedhuu ergan gahee booda dhimma…
Bara durii Itoophiyaatti baankiin maallaqa itti qusatan magaalaa Finfinnee keessatti qofa argama ture. Namoonni dhuunfaanis ta’e afooshaaleen gara garaa maallaqa…
Adaamaa: Biyya keessaa hanga biyya alaatti, dargagootarraa hanga ga'eessotaafi jaarsotaatti oduun ijoon torbaan kanaa muudamuu Doktar Abiyyi Ahmadiifi haasa isaan…
Itoophiyaan biyya saboonniifi sablammoonni 80 ol keessa jiraatan yoo taatu biyyoota Afrikaa guddinarra jiran keessaa ishee tokkodha. Sirnoota dabarsite gargaraa…
Lammiilee qe'eefi qabeenya ofiirraa buqqa'an Oromoon saba bal’aa muuxannoof mudannoosaa afoolatti fayyadamuun dabarfatu yoo ta’u, haala keessa jiru jalaa of…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642001
Har'a/TodayHar'a/Today2989
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4406
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642001

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.