Kutaa 2fa Maxxansa keenya torban darbeetiin, Boorana deemuuf Finfinnee kaanee Magaalaa Walaayittaa Sooddoo geenyee, gara Koonsootti socho'uuf imala eegaluun keenya…
Gara Boorana imaluuf kan yaadamee ganama barii Kibxata Guraandhala 21 sa'a 1:00tti ture. Ta'us, imalli keenya gaafasii hamma galaan imalaaf…
Lammiilee balichaan miidhaman baraaruuf sochii cimaan taasifamaa tureera Dhalli namaa durii eegalee jireenya fooyya’aa jiraachuuf akkasumas fedhii bu’uuraasaa guuttachuuf bakkaa…
Dhiheenya kana gaazexeessitoonniifi ogeessoonni kominikeeshinii godinaaleefi magaaloota Oromiyaa addaddarraa ba'aba'an leenjii guyyoota sadiif Adaamaa hoteela tokkotti walga'anii turan. Hirmaattonni leenjichaa…
Yeroo tokko tokko haalli jiruufi jireenya dhala namaa kan bineensotaatiin gadi ta'ee argamuunsaa, namummaatti gammaduun hafee yeroon inni nama qaaneessus…
Yeroonsaa gara galgalaa sa'aatii 11:00 booda, yeroo inni hojjetaanis inni hinhojjetin oole hundi oyiruufi qooda hojii garagaraarraa “Kan nagaan nu…
Guddina biyya okkoo qabatamaan mirkaneessuu keessatti misoomni warshaalee garagaraa shoora isa olaanaa kan taphatu yoo ta’u, wayita misoomni kun raawwatutti…
Looniifi bushaayeen Booranaa gabbatoofi ija namaatti kan tolan waan ta'aniif daran filatamoodha. Aannaniifi dhadhaan Booranaa illee akkasuma barbaadamaadha. Waggaa tokkoo…
Jiraattonni hojiirra oolmaa sanadichaatiif kutattummaan akka socho'aniidha kan eeran Amajjii 24 bara 2009 waaree dura Galmi Bulchiinsa Magaalaa Shaashamannee jiraattota,…
Dr. Nagarii Leencoo Ministirri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshii Mootummaa Federaalaa, Dr. Nagarii Leencoo tibbana gaafiilee haala wayitii biyyattiirratti gaazexeessitoota biraa dhiyaataniif…
Yeroo tokko riphee yeroo tokko mul’ata. Yaadni araaraa dhiyaatus guddatee firii hinnaqatu. Miliyoonota qe’eesaaniirraa buqqiseera. Hedduun waan qaban gatanii biyya…
Obbo Yisahaaq Abarraa Ejensiin Fandii Bulchiinsa Inshuraansii Itoophiyaa bara 2002 miidhaa balaa konkolaataatiin qabeenyaafi lubbuurra gahu dandamachiisuun wabii hawaasaa mirkaneessuuf…
Miidiyaan dhaabbilee ijaarsa sirna dimokraasii keessatti ga'ee olaanaa qaban keessaa isa tokko yemmuu ta'u, dhaabbilee dimokraasii mirgi yaada ofii ifaafi…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000314432
Har'a/TodayHar'a/Today1380
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1293
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week3006
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month40768
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days314432

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.